Arxiu Històric de CCOO de Catalunya

Qui som?

L'Arxiu Històric de CCOO de Catalunya es va crear l’any 1990. D'aleshores ençà i fins avui, s’ha recuperat i preservat un patrimoni documental d’extraordinària importància per tal de conèixer i difondre la història del moviment obrer i de la resta de moviments socials catalans durant la Dictadura del general Franco i la Democràcia a Espanya. Aquests fons i col·leccions provenen tant de la documentació produïda per CCOO como de la cessió i dipòsit de prop de 500 arxius personals de militants, afiliats i associacions. Actualment es conserven un total de 575 metres lineals de documentació de diferent naturalesa: escrita, gràfica, oral i audiovisual.

L'entitat que gestiona l’Arxiu Històric és la Fundació Cipriano García, creada l’any 1994.

L'Arxiu Històric abasta l'àmbit nacional de Catalunya i forma part de la "Red de Archivos Históricos de CCOO de España", un projecte que es va posar en marxa el 1992.