Biografies Obreres - Col·lecció de fonts orals Llista de l'inventari

Identificador Títol Nivell de descripció Data Sort ascending Objecte digital
CGS Entrevista a Cipriano García Sánchez Unitat documental simple 1991-10-01
GMT Entrevista a Gabriel Márquez Tena Unitat documental simple 1996-09-04 - 1996-09-26
ARS Entrevista a Ángel Rozas Serrano Unitat documental simple 1996-09-12 - 1996-10-24
CGT Entrevista a Carmen Giménez Tonietti Unitat documental simple 1996-09-23 - 1996-10-26
TCM Entrevista a Tomás Chicharro Manero Unitat documental simple 1996-10-1 - 1996-10-11
JFG Entrevista a Joan Folch García Unitat documental simple 1997-4-2 - 1997-4-15
MAFS Entrevista a Maria Àngels Franco Sala Unitat documental simple 1997-07-28 - 1997-08-06
JVP Entrevista a Jaume Valls Piulats Unitat documental simple 1997-09-23 - 1997-10-27
JPB Entrevista a Josep Pujol Bardolet Unitat documental simple 1997-10-29 - 1997-11-11
JMFT Entrevista a Josep Maria Folch i Torres Unitat documental simple 1997-11-5 - 1997-12-2
Resultats 1 a 10 de 173