S'estan mostrant 8 resultats

Descripció arxivística
Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Lámparas Z / Philips – Miniwatt
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

Comissió de formació Lámparas Z / Philips, divisió enllumenat

Aquesta sèrie documental, força fragmentada, conté actes de reunió de la comissió de formació de Philips, però sobretot es troba conformada per correspondència mantinguda per la comissió amb entitats subministradores de serveis de formació, el departament de recursos humans de l’empresa i treballadors que es van servir dels programes impartits. També inclou diversos programes de formació planificats entre 1997 i 2004.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Philips

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Lámparas Z / Philips – Miniwatt

  • ES AHCO 0280
  • Fons
  • 1951 - 2005

El fons es troba conformat per la documentació produïda i reunida per la secció sindical de CCOO de Philips, divisió d’enllumenat, i per part del fons de la secció sindical de Miniwatt SA, filial catalana de Philips. Així mateix, el conjunt documental aplega actes de reunions i correspondència dels jurats d’empresa de l’antiga Sociedad Española de Lámparas Eléctricas Z (futura Philips, divisió enllumenat) i de Miniwatt SA. La part més voluminosa del fons comprèn la documentació procedent del comitè d‘empresa i del Comitè de Seguretat i Salut de Lámparas Z/ Philips, divisió enllumenat, que va ser reunida per la secció sindical en el transcurs del compliment de les seves activitats de participació i representació en els òrgans sindicals i empresarials d’acord amb els marcs previstos per la legislació laboral.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Philips

Comitè de Seguretat i Salut Lámparas Z / Philips, divisió enllumenat

Aquesta sèrie conté la documentació produïda i reunida pel comitè de Seguretat i Salut de Lámparas Z / Philips, divisió enllumenat, també identificat amb la denominació de Comitè de Prevenció. La sèrie comprèn reglaments del comitè i actes de les reunions celebrades entre 1974 i 2004. A més, també inclou plans de prevenció de l'empresa per als anys 2000, 2001 i 2002, memòries anuals dels serveis mèdics i de prevenció editades entre 1989 i 2003, informes de salut laboral emesos entre 1982 i 2002, un conjunt d'informes tècnics sobre estadístiques d‘accidents laborals experimentats entre 1987 i 2002, informes tècnics sobre la qualitat ambiental dels espais de treball (1999-2004), sobre avaluació de mecanismes de prevenció de riscos (2000 i 2002), incidències laborals (2003) i ergonomia (1997-2003). Així mateix, la sèrie també comprèn abundant correspondència mantinguda entre els representants del comitè amb càrrecs de l’empresa, entitats avaluadores de mecanismes i mitjans de prevenció i seguretat laboral i entitats competents del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Philips

Comitè d'empresa Lámparas Z / Philips, divisió enllumenat

Aquesta sèrie està formada per la documentació produïda i reunida pel comitè d’empresa de Lámparas Z/ Philips, divisió enllumenat. La sèrie comprèn actes de reunions del comitè, acords subscrits entre els representats sindicals i els representants de l’empresa, comunicats oficials del comitè, expedients de negociació de convenis col·lectius, originals dels convenis col·lectius subscrits des de 1987 fins el 2004, edicions impreses de convenis col·lectius formalitzats des de l'any 1971 al 1995, documentació referent a un expedient de regulació de personal de 1990, informes d’inspecció laboral, informes tècnics sobre mesures de seguretat i prevenció i assumptes salarials, dossiers amb informació sobre assumptes de seguretat laboral, demandes presentades pel comitè i resolucions judicials al voltant de qüestions laborals. També aplega correspondència mantinguda entre comitè d’empresa amb diversos càrrecs de Lámparas Z i Philips, així com amb els òrgans competents de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Trabajo.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Philips

Comitè d'empresa Miniwatt

Aquesta sèrie conté expedients de negociació de convenis col·lectius subscrits pels representants de Miniwatt SA i el comitè d'empresa de la companyia. Els expedients apleguen informes salarials i sobre horaris laborals, correspondència entre el comitè i la direcció de l'empresa i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, actes de reunions celebrades en el transcurs de les negociacions, propaganda de CCOO i retalls de premsa sobre Miniwatt publicats a la premsa catalana.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Miniwatt

Jurat d'empresa Lámparas Z

Aquesta sèrie comprèn la documentació produïda i reunida per l'antic jurat d’empresa de Sociedad Española de Lámparas Eléctricas Z. La sèrie es troba conformada per actes de reunió del jurat d’empresa, així com per correspondència mantinguda entre la secretaria del jurat i càrrecs i treballadors de l’empresa, la Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo i òrgans provincials de la Organización Sindical Española.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Philips

Jurat d'empresa Miniwatt

Aquesta sèrie comprèn la documentació produïda i reunida per l'antic jurat d’empresa de Miniwatt SA. La sèrie es troba conformada per actes de reunió del jurat d’empresa, així com per correspondència mantinguda entre la secretaria del jurat amb càrrecs de l’empresa, comissions de treball del jurat, el Sindicato Provincial del Metal i la Delegación Provincial de Barcelona del Ministerio de Trabajo. Part de la correspondència inclou actes de reunió de diverses comissions de treball del jurat, així com del Comité de Seguretat i Salut de l'empresa.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Miniwatt

Secció Sindical CCOO Miniwatt

La sèrie comprèn la documentació produïda i reunida pel Comitè Executiu i el Consell de la secció sindical de CCOO de Miniwatt SA entre 1975 i 1983. Aquesta part del fons integra expedients de convenis, formats per actes de reunions, comunicats de la secció i els òrgans de Miniwatt i informes emesos per la pròpia secció durant el procés de negociació dels convenis col·lectius entre el comitè d'empresa i la companyia. Una petita part d’aquest conjunt documental també es troba conformat per comunicats oficials, propaganda electoral editada per a les eleccions sindicals i reculls de notícies sobre Miniwatt i Philips publicats a la premsa catalana i espanyola.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Miniwatt