S'estan mostrant 20 resultats

Descripció arxivística
Albert Miralles Güell
Vista prèvia d'impressió View:

Albert Miralles Güell

  • ES AHCO 0042
  • Fons
  • [c. 1973] - 1993

El fons recull la documentació reunida i produïda per Albert Miralles Güell en el transcurs de la seva activitat de representació sindical i política. En relació a les seves tasques de representació sindical, el fons aplega documentació variada sobre la seva activitat dins diverses estructures de CCOO de Catalunya, de la qual en ressalta aquella que emana de les seves responsabilitats com a membre de la secció sindical i el comitè d'empresa de Productos Electrolíticos, SA (PESA). A grans termes, aquesta documentació comprèn dossiers reunits en el marc de la celebració de congressos de CCOO a Catalunya i Espanya, actes de reunions, correspondència, informes, apunts i documents de treball i suport per a l’exercici de els seves obligacions, així com abundant documentació empresarial de relacionada amb els processos de negociació col·lectiva a PESA, la situació econòmica i financera de la companyia i sobre el control i seguiment de la prevenció de riscos, la salut i la salubritat laboral en aquesta mateixa empresa. Pel que fa a la documentació referent a les activitats de representació política, el fons conté documents reunits i produïts pel productor en l’exercici de les seves activitats com a militant del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i, en especial, com a membre del comitè central del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC). Una petita part del fons també conté documentació fragmentada reunida pel productor en el transcurs de la seva activitat com a membre de la comissió nacional d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA). Fonamentalment, aquesta documentació comprèn apunts i notes personals, correspondència, programes i tesis polítiques del PSUC i del PCC, documentació de treball personal, dossiers congressuals del PSUC i del PCC i actes de les reunions. A més d’això, una altra part del fons, molt fragmentada, està formada per propaganda política i sindical i exemplars de publicacions periòdiques.

Albert Miralles Güell

Comitè de Seguretat i Higiene Productos Electrolítcos, S.A.

La sèrie conté actes de reunió del Comitè de Seguretat i Salut de PESA celebrades entre 1980 i 1992. Així mateix, també aplega diversos documents sobre la salut laboral a l’empresa: informe sobre les condicions higièniques i sanitàries dels tallers de PESA emès pel Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (1978), informes dels resultats d’enquestes sobre salubritat laboral efectuats pel Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (1983) i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (1984), informe sobre l’impacte ambiental d’un abocador per a crom de PESA a Sant Cugat del Vallès (1980), informe sobre un accident laboral sofert per un empleat elaborat pel Departament de Treball de la Seguretat Social (1983), informe sobre avaluació de l’exposició dels treballadors de PESA al crom i recull de dades quantitatives sobre els resultats d’exàmens mèdics (1987), un informe d’avaluació sobre la vigilància mèdica a PESA (1989), una còpia del protocol oficial de revisions mèdiques de PESA (1992), llista de treballadors exposats al bicromat (1987), llista de treballs realitzats en matèria de salut i prevenció de riscos a l’empresa (1988) i còpia d’un enquesta feta als representants del treballadors membres del Comitè d’Higiene i Salut (1986). Complementàriament, la sèrie també aplega una proposta de negociació d’un programa d’higiene, seguretat i salut laboral aprovada per l’assemblea de treballadors de PESA (1991), informes mèdics sobre accidents experimentats per treballadors i recursos d’informació del productor sobre higiene i salut: un full informatiu sobre el crom i el càncer distribuït per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, una comunicació de Pere Boix i Ferrando a les VI Jornadas de la Secretaría de la Mujer de CCOO i una còpia de l’acord interprofessional de Catalunya subscrit per Foment del Treball, CCOO i UGT.

Albert Miralles Güell

Comitè d'empresa Productos Electrolíticos, S.A.

La sèrie conté actes de reunió del comitè d’empresa de Productos Electrolíticos, S.A. (PESA) celebrades entre 1980 i 1991. Així mateix, la sèrie comprèn documentació relacionada amb la negociació col•lectiva: anuncis de convocatòries i actes de reunió d'assemblees de treballadors de PESA celebrades entre 1978 i 1989, actes de reunions de processos de negociació col•lectiva des de 1981 fins el 1986, còpies d’acords, notes i esborranys de convenis col•lectius (1976-1992), propostes de demandes presentades pel comitè d’empresa en els processos de negociació de convenis col•lectius (1979-1986), convocatòries, actes de reunió i notificacions de la comissió paritària de PESA (1982-1983 i 1987). La sèrie també aplega memòries i balanços de situació de PESA dels anys 1977, 1980, 1981-1985, 1987 i 1989 i balanços de situació de 1990 i 1991, un recull de balanços de producció i vendes (1981-1991), relacions de membres de plantilla de PESA (1981-1992), relacions de masses salarials brutes i salaris de contractació (1979-1985), taules d’hores extraordinàries mensuals i calendaris (1980-1987), notes sobre l’organització de l’activitat laboral als talles de PESA i llistes de beneficiaris de fons assistencials de provisió social (1982-1992). A més, la sèrie inclou actes de reunions i comunicats emesos per comitès de vaga de PESA i notificacions dirigides a la direcció de l’empresa i al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya sobre la convocatòria d’aturades (1988-1993), així com documentació fragmentada corresponent a citacions i informes de la Inspección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre treballadors penalitzats a instàncies de PESA i denúncies presentades pel comitè d’empresa a la pròpia Inspección Provincial (1988-1992).

Albert Miralles Güell

Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya

La sèrie aplega la documentació entregada als participants de la reunió de la Comissió Executiva de CCOO de Catalunya celebrada el dia 23 de juny de 1993: acta de la reunió de la Comissió Paritària de Formació Professional de Catalunya amb assistència de representants de CCOO, UGT i Foment del Treball Nacional, esborrany del reglament de la comissió i esborrany del document sobre el funcionament i desenvolupament de l’Acord Nacional de Formació Contínua aprovat i subscrit per la comissió l’any 1992. Així mateix, la sèrie també comprèn una carpeta documents relatius al 4t Congrés de CCOO de Catalunya (1987), que inclou: tres adhesius, una minuta, una targeta identificativa, plantilla de resguard d’assistència, enquesta facilitada als congressistes, informes de les comissions de control administratiu i garanties de CCOO de Catalunya presentats al Congrés, esborrany del comunicat del Consell Executiu de CCOO de Catalunya davant l’avantprojecte de pressupostos generals de l’Estat per a 1988, notes i apunts sobre el Congrés i el seu programa, llistats de candidatures que es presenten a delegats del Congrés, a la Comissió Executiva i al Consell de CCOO de Catalunya, proposta de reglament del Congrés i recull d’esmenes i aportacions incorporades als Estatuts aprovats pel Consell Nacional de CCOO de Catalunya en la Comissió Executiva reunida el 1987.

Albert Miralles Güell

Documentació de Seccions Sindicals de CCOO de Catalunya

Còpia de l'acte de reunió del comitè d'empresa de SEAT celebrada el 26 de juny de 1984, comunicat difós per la Secció Sindical de CCOO d'Hispano Olivetti, S.A., programa electoral de CCOO editat per la Secció Sindical de Domar, S.A. (1990), programa electoral de CCOO editat per la Secció Sindical de LSB, S.A. (1990), dossier informatiu i informe sobre seguretat i salut laboral editats per la Secció Sindical de CCOO de La Caixa de Pensions.

Albert Miralles Güell

Resultats 1 a 10 de 20