S'estan mostrant 26 resultats

Descripció arxivística
José Luis López Bulla
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

17 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Quadern 1976-1977

 • La present llibreta recull les notes realitzades per José Luis López Bulla durant el transcurs de les reunions del Secretariat Confederal de la CONC. A la portada, hi consta que el període cobert abasta des de 1976 a maig de 1977. S'hi recull una reunió de finals d'agost de 1976 en què es valora la imminent llei d'aministia, reflexions entorn a l'aministia laboral, la negociació col·lectiva en curs, aspectes polítics relatius a l'Assamblea de Catalunya i la Taula de Forces Polítiques o el retorn de Tarradellas. També s'hi tracten qüestions organitzatives, de polítiques d'aliances amb d'altres sindicats o relatives a què fer amb les posicions conquerides al si de l'organització sindical franquista. Així mateix, s'hi produeix una discussió respecte a la vaga a Motor Ibérica. De la mateixa manera, apareixen notes relatives als contactes haguts amb el ministre De la Mata.
 • Hi trobem la valoració de reunió amb el ministre de relacions sindicals Enrrique De la Mata(juliol de 1976-juliol de 1977) , així com d'altres aspectes relatius a la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS).
 • Debat al voltant de la formació sindical.
 • Reunió del Secretariat de la CONC del 21 de setembre de 1976. S'hi tracten qüestions relatives a l'organització, en les que intervenen membres de la federació del metall, construcció o la SEAT. Així com de diferents estructures territorials del sindicat. Així mateix, s'hi tracten qüestions concernents a la pluralitat interna de CCOO en el marc dels debats sobre una hipotètica evolució de moviment socio-polític a central sindical i la constitució de "sindicats únics". En efecte, ens trobem en l'avantsala de l'assemblea constituent del Congre? Nacional de la CONC i el procés previ d'afiliació.
 • Guió del "Informe a la Comisión Obrera Nacional de Catalunya" on s'abasta el congrés de la CONC, així com el procés de negociació col·lectiva en marxa.

José Luis López Bulla

Quadern de notes 1976-2

En la present llibreta trobem notes preses en durant les reunions del Secretariat de la CONC. S'hi tracten temes relatius a qüestions organitzatives, relacions unitàries i la posició respecte al referèndum de la Llei de Reforma Política que tindrà lloc al desembre de 1976. Així mateix, trobem adjuntes a la llibreta apunts relatius a la qüestió organitzativa en el marc del procés d'estructuració de la CONC.

José Luis López Bulla

Quadern nº3 (2)

Notes diverses de les reunions d'òrgans de la CONC.

 • Comissió Executiva de la CONC del 2 d'octubre de 1980. Debat al voltant de la conjuntura de crisi i les implicacions en l'acció sindical. Sobretot relatives a les propostes de superació de la mateixa, entre la "solidaritat" i la "resistència".
 • Apunts de les jornades d'Acció Sindical, realitzades a Madrid els dies 4 i 5 d'octubre de 1980. S'hi recullen les diferents intervencions dels presents.
 • Anotacions d'una reunió amb responsables del metall del dia 6 d'octubre de 1980. S'hi realitza un "estat de la qüestió" de la Federació.
 • Notes de la reunió de Secretariat de la CONC del 9 d'octubre de 1980. Apareixen referides qüestions relatives a l'activitat parlamentària, per exemple a la resolució del Parlament de Catalunya contra l'atur.
 • Notes diverses sobre la Federació Sindical Mundial o la reunió de la Coordinadora entre ajuntaments i centrals sindicals. Sobre el projecte d'una emissora pròpia, s/d.
 • Notes relatives a una reflexions del dirigent de les CCOO andaluses Eduardo Saborido Galán, relatives a la necessitat d'una nova articulació del moviment obrer dels diferents pobles d'Espanya, s/d.
 • Anotacions sobre el conflicte d'IMSA a Vilanova i la Geltrú, s/d.
 • Reunió a Sevilla entre les executives de la COAN i la CONC, del 30 y el 31 de desembre de [1980]. Notes de la intervenció, segurament del propi López Bulla, en el marc d'aquest encontre. També s'hi recullen les claus de la intervenció d'Eduardo Saborido.
 • Notes d'una reunió del Secretariat de la CONC, probablement d'octubre de 1980. Primeres valoracions i seguiment de les eleccions sindicals.
 • Notes preses, segurament, d'una peça periodística, que podria portar la signatura de Marco Calamari, en què es tracta la definició del Pla Central Econòmic del govern italià. S'hi tracten les propostes del membre del gabinet Francesco Cossiga i la resposta des del PCI i la CGIL.
 • Els fulls sols adjunts, abasten qüestions organitzatives i relatives a la negociació col·lectiva, s/d.

José Luis López Bulla

Quadern nº11 bis (3)

 • Notes del Consell Nacional del 30 i 31 d'octubre de 1981. Intervencions relatives a l'ANE, negociació col·lectiva, eleccions sindicals i futures mobilitzacions. També hi trobem un guió de la intervenció realitzada per López Bulla, amb el subsegüent debat.
 • Sintètiques notes sobre la situació a l'administració pública, s/d.
 • Notes de la intervenció de Josep Tablada relativa a l'Hidroelèctrica catalana/HECSA, s/d.
 • Guio o anotacions relatives a política industrial i la reconversió industrial, s/d.
 • Anotacions de les intervencions realitzades al si de l Secretariat de la CONC, s/d. De forma sintètica, es tracten, sobretot, qüestions relatives a la negociació col·lectiva i les eleccions sindicals.
 • Nova reunió sense datar, relativa a Hecsa.
 • Reunió de secretaris generals de CCOO amb Marcelino Camacho, s/d. Notes extenses relatives a la reunió. Àmplia diversitat de temàtiques abastades. Tanmateix, hi dominen els balanços respecte a l'ANE.
 • Notes de la conferència del Vallès Oriental, s/d.
 • Notes preses de la intervenció de Francesc Frutos al si del Comitè Central (ampliat?) del PSUC. A banda de l'anàlisi de conjuntura, pren importància el plantejament de cara al que serà el VIè Congrés extraordinari del partit.
 • Esborrany de carta al conseller de treball, Joan Rigol, s/d.

José Luis López Bulla

Bloc de notes 1982 (4)

 • Anotacions crítiques sobre el Nou Pla Rigol, estiu de 1982. A continuació s'hi recullen les diferents intervencions al respecte.
 • Notes sobre un informe de Joan Coscubiela en què es parla d'un cas de presumpta corrupció a Magistratura del Treball i l'INEM, s/d.
 • Notes del Secretariat de la CONC, s/d. Sobretot s'hi tracten les eleccions sindicals imminents. També s'hi recullen les diferents intervencions al respecte.
 • Consell Nacional de la CONC, s/d. L'ordre del dia recull punts relatius a la reestructuració del sindicat, la independència, l'elecció de l'Executiva, l'agència de viatges TULSA i un relatiu a l'ensenyament. Tanmateix, el gruix del debat gira al voltant dels dos primers aspectes.
 • Reunió multipartita, CONC, secció sindical de l'empresa Metrón, Baix Llobregat i Federació del Metall, s/d. Seguiment del conflicte col·lectiu i mediació en el conflicte entre les diverses instàncies del sindicats.
 • Notes sobre el Pla Rigol, 12 de juliol de 1982. Valoració política i sindical dels continguts. Debat sobre les metodologies de negociació.
 • Notes sense data relatives al procés de reestructuració i cobrament de les quotes.
 • Reunió del Secretariat de la CONC, 14 de juliol de 1982. Anotacions del debat mantingut, en què apareixen qüestions relatives, sobretot, a la negociació col·lectiva i els processos de reconversió en marxa; així com les eleccions sindicals.
 • Comissió Executiva del 15 de juliol de 1982. Debat sobre el conveni de col·laboració, sobre la tasca assistencial del sindicat i d'altres aspectes organitzatius. També hi consten un parell de ratlles sobre la diada de l'11 de setembre.
 • Reunió de la Comissió d'Organització del 20 de juliol de 1982. Breus anotacions sobre les tasques de cara a les eleccions sindicals.
 • Notes del Secretariat del 21 de juliol de 1982. Intervenció d'Alfons Labrador sobre les eleccions sindicals.
 • Comissió Executiva de la CONC del 22 de juliol de 1982. Notes d'algunes intervencions, una de relativa a l'ensenyament o els PGE.
 • Secretariat del 28 de juliol de 1982. A penes hi consta l'ordre del dia.

José Luis López Bulla

Quadern 1981 (4)

 • Notes preses durant la reunió de la Comissió Executiva de la CONC, 31 d'agost de 1981. S'hi tracta l'11 de setembre en l'actual conjuntura, tot i que sembla un guió de la intervenció de Jaime Aznar. També s'hi parla de la concertació.

José Luis López Bulla

Quadern- llibre comptabilitat sense inscripció

 • Debat al voltant de la vaga general, març de 1987.
 • Anotacions en la reunió del Secretariado Confederal del 31 de març de 1987. Debat al voltant de les propostes de mobilització. Així mateix, també s'hi tracten qüestions relatives a la joventut.
 • Reunió del Secretariat de la CONC de l'1 d'abril de 1987. Anotacions de la intervenció de Carles Vallejo sobre el Comitè Econòmic i Social i els fons estructurals. En el transcurs del debat s'hi tracten les mobilitzacions previstes, el IV Congrés de la CONC o el patrimoni sindical.
 • Secretariat de la CONC del 6 d'abril de 1987. Debat estratègic al voltant de la vaga general.
 • Anotacions del Secretariado Confederal del 7 d'abril de 1987. Agustín Moreno hi exposa el calendari de mobilitzacions.
 • Guió de l'informe a presentar a l'Executiva de la CONC, 9 d'abril de 1987. A banda d'una anàlisi de la situació, hi trobem una notes sobre el 1er de Maig, la popularització de la Plataforma dels 14 punts i l'eventualitat d'una acció general si s'aprova legislació contra el dret a vaga. Aquesta darrera possibilitat, de reunir-se les condicions necessàries, tindria lloc després de l'estiu. A continuació, hi trobem recollit el debat.
 • Reunió de la Comisión Ejectuvia del 21 d'abril de 1987. Anotacions de la reunió de Camacho en què aquest dibuixa un quadre de la situació present. Així mateix, s'hi enraona sobre el finançament de les centrals sindicals.
 • Secretariat de la CONC, 22 d'abril de 1987. S'hi tracten diversos temes, el 1er de Maig, la negociació col·lectiva o relatives al gabinet jurídic.
 • Reunió del Secretariat del 29 d'abril de 1987. Debat al voltant del 1er de Maig, la relació amb la UGT i davant la possible regulació del dret a vaga.
 • Comissió Executiva del 11 de setembre de 1987. Hi apareixen qüestions relatives aspectes internacionals, com ara l'OTAN, la CEE o la Federació Sindical Mundial (FSM). Així mateix es fa un plantejament de cara a les eleccions dels funcionaris públics.
 • Esborrany d'article de López Bulla per a “Lluita obrera” sobre els funcionaris i el seu dret a al sindicació.
 • Reunió del Secretariat del 17 de setembre de 1987. Hi trobem recollides les diferents intervencions produïdes en el marc del debat. Aquestes giren, sobretot, al voltant de les eleccions sindicals. Just a continuació hi trobem unes notes breus sobre el IV Congrés i el clima de cara al mateix.
 • Secretariat de la CONC del 23 de setemre de 1987. En el reguitzell d'intervencions que apareixen recollides a les notes, apareixen temàtiques diverses com ara els Jocs Olímpics, qüestions relatives als jubilats i pensionistes del Baix Llobregat o al metall. Semblen denunciar-se maniobres desestabilitzadores de cara al congrés.
 • Notes del Secretariat del 30 de setembre de 1987. Continua dominant la temàtica precongressual.
 • Secretariat de la CONC del 17 d'octubre de 1987. Valdivieso informa sobre contactes haguts amb la UGT.
 • Reunió de la Comissió Executiva de la CONC, 2ª part de l'Informe General al IV Congrés. S'hi recull el debat hagut. Així com diversos aspectes sobre la tria de membres de la direcció.
 • Secretariat de la CONC del 26 de novembre de 1987. Breus notes sobre aspectes relacionats amb el IV Congrés, sobre la nova direcció de què es dota el sindicat.
 • Secretariat de la CONC, 2 de desembre de 1987. Reguitzell d'intervencions produïdes en el marc del debat sobre aspectes financers i de la relació CONC-CS de CCOO. A continuació hi trobem notes diverses sobre patrimoni sindical, en concret sobre la reivindicació de l'edifici de Laietana. Així mateix, i potser es tracta de continguts no abastats en aquest reunió, hi trobem algunes reflexions sobre el funcionament de les secretaries.
 • Sectretariat, 11 de desembre de 1987. Discussió de cara al Consell Nacional de la setmana vinent. Així mateix es donen discussions al voltant de les diferents criteris, entre catalans i a nivell confederal, respecte de mobilitzacions ja convocades [sobre el patrimoni?].
 • Discussió al Secretariat de l'Informe al Consell Nacional, 16 de desembre de 1987.
 • “Precisiones grupo dirigente”, 7 de gener de 1987. Anotacions del debat en què Pep Martí informe sobre les negociacions relatives al patrimoni, es reparteixen certes responsabilitats de cara a la mobilització, es tracten aspectes relatius a l'ICS i els àmbits de negociació de la funció pública.
 • Secretariat de la CONC, 13 de gener de 1988. S'hi anuncia la configuració de la secretaria d'ocupació i els continguts de la campanya. Albert Miralles en fa un resum. En un altre ordre, Joan Coscubiela informa sobre el Consell Econòmic i Social i es genera un debat sobre el Consell del Treball. Així mateix, apareixen qüestions relatives a les finances i l'`àrea pública.
 • Notes sobre aspectes de personal i permanents contractats o adjunts a les secretaries.
 • Secretaria de la CONC, 20 de gener de 1988. S'hi tracten aspectes molt diversos: participació institucional, negociació col·lectiva, afiliació, la situació del tèxtil o les relacions amb, per exemple, sectors estudiantils.
 • Secretariat del 28 de gener de 1988. S'hi discuteixen aspectes diversos, relatius a la formació sindical.
 • Comissió Executiva de la CONC (2ª reunió), 28 de gener de 1988. Anotacions telegràfiques de les diferents intervencions, la majoria tracta qüestions relatives a l'acció i les eleccions sindicals.
 • Secretariat de la CONC, 9 de febrer de 1988. S'hi recullen les notes d'una intervenció d'Aurora Gómez sobre diversos aspectes organitzatius i el paper de la Secretaria de la Dona. Així mateix, hi trobem una altre punt relatiu a la convocatòria d'eleccions autonòmiques.
 • Secretariat, 17 de febrer de 1988. S'hi abasten qüestions relatives al sector de l'administració pública.
 • Comissió Executiva de la CONC, 25 de febrer de 1988. Discussió sobre la formació sindical.
 • Secretariat de la CONC, 2 de març de 1988. Discussió “in extenso” sobre el conveni de banca.
 • Reunió del Secretariat de la CONC, 9 de març de 1988. Debat al volant de la necessitat de posar ordre en la política de contractacions, el patrimoni sindical, contactes internacionals, la vaga al tèxtil, la negociació col·lectiva.
 • Secretariat de la CONC del dia 24 de març de 1988. Aspectes relatius al gabinet jurídic.
 • Anotacions d'un òrgan de la CONC indeterminat, 25 de març de 1988. S'hi discuteixen diverses qüestions, com ara el 1er de Maig, la campanya d'ocupació, situació laboral i sindical al Baix Llobregat, convocatòria del Consell, la formació ocupacional o la salut laboral.
 • Reunió bilateral Secretariat de la CONC i el de la construcció. Sobre la vaga i el suport de la confederació a la mateixa.
 • Secretariat de la CONC, 13 d'abril de 1988. Programa de treball del gabinet d'estudis CERES.
 • Secretariat de la CONC, 4 de maig de 1988. Discussió sobre patrimoni sindical i, més concretament, sobre l'edifici a via Laietana.
 • Secretariat de la CONC, 5 de maig de 1988. Aspectes sobre presència institucional.
 • Secretariat de la CONC, 1 de juny de 1988. Anotacions de l'informe de Lydia Tua sobre la situació a l'ensenyament.
 • Comissió Executiva de la CONC, 22 de juny de 1988. Aspectes financers i organitzatius diversos. Hi intervenen els representants de les diferents federacions. Discussió al voltant de la necessitat de “sindicalitzar el gabinet”.
 • Secretariat de la CONC, s/d. Aspectes organitzatius diversos: projecte de rehabilitació al Pallars, reconversió, augments d'afiliació, aspectes relatius a l'afiliació, nou quadre polític, etc.
 • Secretariat de la CONC del 6 de setembre de 1988. Organització de l'assemblea conjunta CCOO-UGT i les Jornades sobre la Pau.
 • Brevíssimes anotacions del Secretariat del 13 de setembre de 1988.
 • Compromís pressupost de la CONC, 22 de juny de 1988.

José Luis López Bulla

Quadern nº2 (2)

 • Anotacions del Consell Nacional dels dies 12 i 13 de setembre de 1980. Després dels corresponents informes, es passa a un debat sobre l'estratègia sindical a seguir. També s'hi tracten qüestions relatives a les eleccions sindicals, les alternatives a l'extensió de l'atur, el Pla d'Urgència, etc. Reunió on es tracten temes polítics i d'elaboració del programa del PSUC.
 • Notes de la reunió del Secretariat del dia 17 de setembre de 1980. Extens ordre del dia, s'hi tracten qüestions com ara les finances, plans de mobilització, l'atur i el Consell de Treball, la revisió de l'Acord Marc Interconfederal (AMI), el calendari laboral, la conferència de l'àrea pública, les relacions sindicals, el Consell Confederal i l'Executiva, gabinet tècnic i advocats, personal, etc. Moltes de les quals, però, no apareixen reflectides.
 • Notes de la Comisión Ejecutiva Confederal, reunió dels dies 18 i 19 de setembre de 1980. Informe de Camacho sobre la situació general. Informes d'Agustín Moreno sobre acció sindical. També s'hi tracten aspectes relatius al model de concertació social. S'hi recull "in extenso" el debat produït. Es debat sobre la proposta més concreta de Pla de Solidaritat.
 • Notes de la reunió del Consell Federal de Transports del dia 20 de setembre de 1980. Agrupen les empreses més destacades de transports i comunicacions, com ara Telefónica, Renfe, Iberia i les de transports urbans. Diferents valoracions sobre l'activitat sindical en aquests sectors.
 • Breus anotacions sobre la possible reincorporació de membres de la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT), s/d.
 • Notes de la reunió del Secretariat de la CONC, s/d. L'ordre del dia abasta les eleccions sindicals, l'atur, la conferència de l'àrea pública, CSUT-USTEC, propaganda, etc.
 • Notes del Consell local de Lleida del 24 de setembre de 1980. S'hi realitza una anàlisi succinta de la conjuntura i s'esbossen diferents possibilitats d'acció sindical.
 • Note de la Comissió Executiva del 25 de setembre de 1980.
 • Notes de la reunió del Secretariat Confederal del 26 de setembre de 1980. S'hi parla sobre eventuals trobades polítiques, com ara la petició d'entrevista per part de Calvo Sotelo. Així mateix, Camacho hi planteja la possibilitat de la seua dimissió com a diputat, tot al·legant motius funcionals, que no polítics. També s'hi parla d'ingressos des de la CSUT.
 • Notes relatives a la Conferència en l'empresa Miniwatt del 27 de setembre de 1980.
 • Notes reunió del Secretariat del 29 de setembre de 1980. S'hi abasten matèries com ara l'atur, les normes de eleccions sindicals en curs, la integració d'elements de la CSUT i aspectes relatius a la República Democràtica Alemanya.
 • Notes preses en el marc de la Comissió Executiva comarcal del Baix Llobregat. S'hi parla de l'organització de les mobilitzacions de persones aturades, així com d'aspectes organitzatius diversos, sobretot de les finances.

José Luis López Bulla

Quadern 1980 (2)

 • Notes de la reunió del Secretariat de la CONC del 28 de gener de 1980. S'hi recullen les intervencions relatives a qüestions diverses relacionades amb la negociació col·lectiva, la SEAT, les relacions amb la UGT.
 • Reunió de la Comissió Executiva de la CONC del 31 de gener de 1980. Hi consten les notes de la intervenció de Sebastià Vives al voltant de l'actual conjuntura política i sindical; tot tractant qüestions relatives a l'Estatut dels Treballadors, la negociació col·lectiva de l'any 1979 i les relacions intersindicals.
 • Notes preses en el marc de la ponència sobre aspectes financers per part de Jordi Santolaria, s/d. A continuació s'hi recull part del debat mantingut respecte a aquesta qüestió.
 • Anotacions de la reunió de Secretariat de la CONC del 6 de febrer de 1980. S'hi recullen directament les intervencions sobre un ampli ventall de matèries que van des de l'IMAC, a la SEAT, passant per Euskadi, Ensenyament o les eleccions al Parlament.

José Luis López Bulla

Quadern nº10 (3)

 • Notes de la reunió del Secretariat [de la CONC?] del 23 de setembre de 1981. No sabem si en el marc d'aquesta reunió té lloc un balanç del treball desenvolupat per la Comissió de Finances. En les pàgines següents la qüestió del finançament del sindicat, així com del repartiment de recursos en la seua estructura, tant l'horitzontal com la vertical, continua ocupant un lloc rellevant.
 • Anotacions del debat entorn a la negociació col·lectiva, probablement en el marc d'un òrgan de la CONC, s/d.
 • Notes informe d'Organització i finances, 1 d'octubre de 1981 [?]. Propostes de reestructuració de la quantitat de locals i seus del sindicat arreu del territori.
 • Segona sessió sobre finances i la necessària reestructuració dels recursos del sindicat, 6 d'octubre de 1981. S'hi torna a debatre sobre el personal contractat, cotitzants i els locals i seus.
 • Reunió del Secretariat de la federació del metall del 6 d'octubre de 1981. Notes de López Bulla sobre la intervenció de Joan Ramos Camarero, en què s'evidencien les divergències pel que respecte a l'acció de la federació en l'actual conjuntura de crisi.
 • Reunió del Secretariat de la CONC del 8 d'octubre de 1981. S'hi tracten les mobilitzacions en curs. Així mateix, en el debat, hi apareixen qüestions relatives a la reestructuració, els expedients de crisi, l'ocupació comunitària o l'INEM.
 • Notes sense datar d'una reunió de quadres sindicals del PSUC. López Bulla hi trasllada les dificultats per les que passa el sindicat. A continuació, hi trobem anotacions de les intervencions produïdes en el transcurs del debat.
 • Anotacions del debat desenvolupat al si del Consell Nacional dels dies 9 i 10 de novembre de 1981. Els aspectes econòmics i organitzatius ocupen un espai central en la discussió. A continuació hi trobem tot un seguit de notes disperses sobre, per exemple, la distribució de la quota, discussió aparentment marcada per la polèmica.
 • Notes Comissió Executiva de la CONC, del 15 d'octubre de 1981. Hi són tractades diverses matèries, tanmateix l'ANE ocupa un lloc rellevant.
 • Notes d'una reunió mantinguda a o, en tot cas, sobre Tarragona del 16 d'octubre de 1981. S'hi parla de reestructuracions i de l'estat de la unió local. S'evidencien diferències respecte a l'ANE i sobre el repartiment i la dotació de recursos als sindicat tarragonins.
 • Notes d'una reunió amb treballadors de la Hidroelèctrica [?] del dia 19 d'octubre de 1981. Acords i tensions internes.
 • Anotacions de la reunió del Secretariado Confederal del 20 d'octubre de 1981. Ariza informa de les reunions CCOO-UGT per fer el seguiment-balanç de l'ANE.
 • Breus notes sobre la reunió del Secretariat de la CONC del 21 d'octubre de 1981. A penes queden recollits els punts tractats, relatius a la municipalització d'empreses, el patrimoni sindical, una sentència de magistratura relativa a les hores sindicals, Lluita obrera i el XVè aniversari de la CONC.
 • Anotacions telegràfiques sobre les Jornades d'Acció Sindical del 23 d'octubre de 1981.
 • Notes preses en una reunió de quadres o dirigents del Baix Llobregat del 26 d'octubre de 1981. S'hi tracten aspectes de l'acció sindical i organitzatius.
 • Notes sobre "Assessorament", s/d. Disposicions i debat entorn a la tasca del gabinet jurídic.
 • Noves notes d'una reunió amb els responsables de la secció sindical de Hidroeléctrica de Catalunya, s/d. Hi apareixen referències a tendències corporativistes.
 • Notes sense datar relatives als conflictes obrers a Manresa.
 • Notes preses de la intervenció de Quim Boix respecte al Pla de Treball de la Secretaria de Tècnics, Professionals i Quadres (TPQs).
 • Esquema d'una campanya anti-OTAN, amb la presència de Nacionalistes d'Esquerres, LCR, MC, etc. Sense data.
 • Reunió del Secretariat del 18 de novembre de 1981. Hi ocupa un espai rellevant l'anàlisi de les lluites en curs a al Vallès Occidental.
 • Reunió de la Comissió Executiva de la USCOB. Intervenció d'Alfredo Clemente sobre l'actual conjuntura i les tasques de la unió. A continuació, s'hi recull el debat hagut.

José Luis López Bulla

Resultats 1 a 10 de 26