S'estan mostrant 98 resultats

Descripció arxivística
Sèrie
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

5 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Comissió de formació Lámparas Z / Philips, divisió enllumenat

Aquesta sèrie documental, força fragmentada, conté actes de reunió de la comissió de formació de Philips, però sobretot es troba conformada per correspondència mantinguda per la comissió amb entitats subministradores de serveis de formació, el departament de recursos humans de l’empresa i treballadors que es van servir dels programes impartits. També inclou diversos programes de formació planificats entre 1997 i 2004.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Philips

Comitè de Seguretat i Higiene Productos Electrolítcos, S.A.

La sèrie conté actes de reunió del Comitè de Seguretat i Salut de PESA celebrades entre 1980 i 1992. Així mateix, també aplega diversos documents sobre la salut laboral a l’empresa: informe sobre les condicions higièniques i sanitàries dels tallers de PESA emès pel Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (1978), informes dels resultats d’enquestes sobre salubritat laboral efectuats pel Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (1983) i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (1984), informe sobre l’impacte ambiental d’un abocador per a crom de PESA a Sant Cugat del Vallès (1980), informe sobre un accident laboral sofert per un empleat elaborat pel Departament de Treball de la Seguretat Social (1983), informe sobre avaluació de l’exposició dels treballadors de PESA al crom i recull de dades quantitatives sobre els resultats d’exàmens mèdics (1987), un informe d’avaluació sobre la vigilància mèdica a PESA (1989), una còpia del protocol oficial de revisions mèdiques de PESA (1992), llista de treballadors exposats al bicromat (1987), llista de treballs realitzats en matèria de salut i prevenció de riscos a l’empresa (1988) i còpia d’un enquesta feta als representants del treballadors membres del Comitè d’Higiene i Salut (1986). Complementàriament, la sèrie també aplega una proposta de negociació d’un programa d’higiene, seguretat i salut laboral aprovada per l’assemblea de treballadors de PESA (1991), informes mèdics sobre accidents experimentats per treballadors i recursos d’informació del productor sobre higiene i salut: un full informatiu sobre el crom i el càncer distribuït per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, una comunicació de Pere Boix i Ferrando a les VI Jornadas de la Secretaría de la Mujer de CCOO i una còpia de l’acord interprofessional de Catalunya subscrit per Foment del Treball, CCOO i UGT.

Albert Miralles Güell

Comitè de Seguretat i Salut Lámparas Z / Philips, divisió enllumenat

Aquesta sèrie conté la documentació produïda i reunida pel comitè de Seguretat i Salut de Lámparas Z / Philips, divisió enllumenat, també identificat amb la denominació de Comitè de Prevenció. La sèrie comprèn reglaments del comitè i actes de les reunions celebrades entre 1974 i 2004. A més, també inclou plans de prevenció de l'empresa per als anys 2000, 2001 i 2002, memòries anuals dels serveis mèdics i de prevenció editades entre 1989 i 2003, informes de salut laboral emesos entre 1982 i 2002, un conjunt d'informes tècnics sobre estadístiques d‘accidents laborals experimentats entre 1987 i 2002, informes tècnics sobre la qualitat ambiental dels espais de treball (1999-2004), sobre avaluació de mecanismes de prevenció de riscos (2000 i 2002), incidències laborals (2003) i ergonomia (1997-2003). Així mateix, la sèrie també comprèn abundant correspondència mantinguda entre els representants del comitè amb càrrecs de l’empresa, entitats avaluadores de mecanismes i mitjans de prevenció i seguretat laboral i entitats competents del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Philips

Comitè d'empresa Lámparas Z / Philips, divisió enllumenat

Aquesta sèrie està formada per la documentació produïda i reunida pel comitè d’empresa de Lámparas Z/ Philips, divisió enllumenat. La sèrie comprèn actes de reunions del comitè, acords subscrits entre els representats sindicals i els representants de l’empresa, comunicats oficials del comitè, expedients de negociació de convenis col·lectius, originals dels convenis col·lectius subscrits des de 1987 fins el 2004, edicions impreses de convenis col·lectius formalitzats des de l'any 1971 al 1995, documentació referent a un expedient de regulació de personal de 1990, informes d’inspecció laboral, informes tècnics sobre mesures de seguretat i prevenció i assumptes salarials, dossiers amb informació sobre assumptes de seguretat laboral, demandes presentades pel comitè i resolucions judicials al voltant de qüestions laborals. També aplega correspondència mantinguda entre comitè d’empresa amb diversos càrrecs de Lámparas Z i Philips, així com amb els òrgans competents de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Trabajo.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Philips

Comitè d'empresa Miniwatt

Aquesta sèrie conté expedients de negociació de convenis col·lectius subscrits pels representants de Miniwatt SA i el comitè d'empresa de la companyia. Els expedients apleguen informes salarials i sobre horaris laborals, correspondència entre el comitè i la direcció de l'empresa i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, actes de reunions celebrades en el transcurs de les negociacions, propaganda de CCOO i retalls de premsa sobre Miniwatt publicats a la premsa catalana.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Miniwatt

Comitè d'empresa Productos Electrolíticos, S.A.

La sèrie conté actes de reunió del comitè d’empresa de Productos Electrolíticos, S.A. (PESA) celebrades entre 1980 i 1991. Així mateix, la sèrie comprèn documentació relacionada amb la negociació col•lectiva: anuncis de convocatòries i actes de reunió d'assemblees de treballadors de PESA celebrades entre 1978 i 1989, actes de reunions de processos de negociació col•lectiva des de 1981 fins el 1986, còpies d’acords, notes i esborranys de convenis col•lectius (1976-1992), propostes de demandes presentades pel comitè d’empresa en els processos de negociació de convenis col•lectius (1979-1986), convocatòries, actes de reunió i notificacions de la comissió paritària de PESA (1982-1983 i 1987). La sèrie també aplega memòries i balanços de situació de PESA dels anys 1977, 1980, 1981-1985, 1987 i 1989 i balanços de situació de 1990 i 1991, un recull de balanços de producció i vendes (1981-1991), relacions de membres de plantilla de PESA (1981-1992), relacions de masses salarials brutes i salaris de contractació (1979-1985), taules d’hores extraordinàries mensuals i calendaris (1980-1987), notes sobre l’organització de l’activitat laboral als talles de PESA i llistes de beneficiaris de fons assistencials de provisió social (1982-1992). A més, la sèrie inclou actes de reunions i comunicats emesos per comitès de vaga de PESA i notificacions dirigides a la direcció de l’empresa i al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya sobre la convocatòria d’aturades (1988-1993), així com documentació fragmentada corresponent a citacions i informes de la Inspección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre treballadors penalitzats a instàncies de PESA i denúncies presentades pel comitè d’empresa a la pròpia Inspección Provincial (1988-1992).

Albert Miralles Güell

Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya

La sèrie aplega la documentació entregada als participants de la reunió de la Comissió Executiva de CCOO de Catalunya celebrada el dia 23 de juny de 1993: acta de la reunió de la Comissió Paritària de Formació Professional de Catalunya amb assistència de representants de CCOO, UGT i Foment del Treball Nacional, esborrany del reglament de la comissió i esborrany del document sobre el funcionament i desenvolupament de l’Acord Nacional de Formació Contínua aprovat i subscrit per la comissió l’any 1992. Així mateix, la sèrie també comprèn una carpeta documents relatius al 4t Congrés de CCOO de Catalunya (1987), que inclou: tres adhesius, una minuta, una targeta identificativa, plantilla de resguard d’assistència, enquesta facilitada als congressistes, informes de les comissions de control administratiu i garanties de CCOO de Catalunya presentats al Congrés, esborrany del comunicat del Consell Executiu de CCOO de Catalunya davant l’avantprojecte de pressupostos generals de l’Estat per a 1988, notes i apunts sobre el Congrés i el seu programa, llistats de candidatures que es presenten a delegats del Congrés, a la Comissió Executiva i al Consell de CCOO de Catalunya, proposta de reglament del Congrés i recull d’esmenes i aportacions incorporades als Estatuts aprovats pel Consell Nacional de CCOO de Catalunya en la Comissió Executiva reunida el 1987.

Albert Miralles Güell

Resultats 1 a 10 de 98