S'estan mostrant 391 resultats

Descripció arxivística
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

190 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Comitè d'empresa Lámparas Z / Philips, divisió enllumenat

Aquesta sèrie està formada per la documentació produïda i reunida pel comitè d’empresa de Lámparas Z/ Philips, divisió enllumenat. La sèrie comprèn actes de reunions del comitè, acords subscrits entre els representats sindicals i els representants de l’empresa, comunicats oficials del comitè, expedients de negociació de convenis col·lectius, originals dels convenis col·lectius subscrits des de 1987 fins el 2004, edicions impreses de convenis col·lectius formalitzats des de l'any 1971 al 1995, documentació referent a un expedient de regulació de personal de 1990, informes d’inspecció laboral, informes tècnics sobre mesures de seguretat i prevenció i assumptes salarials, dossiers amb informació sobre assumptes de seguretat laboral, demandes presentades pel comitè i resolucions judicials al voltant de qüestions laborals. També aplega correspondència mantinguda entre comitè d’empresa amb diversos càrrecs de Lámparas Z i Philips, així com amb els òrgans competents de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Trabajo.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Philips

Comitè d'empresa Miniwatt

Aquesta sèrie conté expedients de negociació de convenis col·lectius subscrits pels representants de Miniwatt SA i el comitè d'empresa de la companyia. Els expedients apleguen informes salarials i sobre horaris laborals, correspondència entre el comitè i la direcció de l'empresa i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, actes de reunions celebrades en el transcurs de les negociacions, propaganda de CCOO i retalls de premsa sobre Miniwatt publicats a la premsa catalana.

Comissions Obreres de Catalunya. Secció Sindical de Miniwatt

Comitè d'empresa Productos Electrolíticos, S.A.

La sèrie conté actes de reunió del comitè d’empresa de Productos Electrolíticos, S.A. (PESA) celebrades entre 1980 i 1991. Així mateix, la sèrie comprèn documentació relacionada amb la negociació col•lectiva: anuncis de convocatòries i actes de reunió d'assemblees de treballadors de PESA celebrades entre 1978 i 1989, actes de reunions de processos de negociació col•lectiva des de 1981 fins el 1986, còpies d’acords, notes i esborranys de convenis col•lectius (1976-1992), propostes de demandes presentades pel comitè d’empresa en els processos de negociació de convenis col•lectius (1979-1986), convocatòries, actes de reunió i notificacions de la comissió paritària de PESA (1982-1983 i 1987). La sèrie també aplega memòries i balanços de situació de PESA dels anys 1977, 1980, 1981-1985, 1987 i 1989 i balanços de situació de 1990 i 1991, un recull de balanços de producció i vendes (1981-1991), relacions de membres de plantilla de PESA (1981-1992), relacions de masses salarials brutes i salaris de contractació (1979-1985), taules d’hores extraordinàries mensuals i calendaris (1980-1987), notes sobre l’organització de l’activitat laboral als talles de PESA i llistes de beneficiaris de fons assistencials de provisió social (1982-1992). A més, la sèrie inclou actes de reunions i comunicats emesos per comitès de vaga de PESA i notificacions dirigides a la direcció de l’empresa i al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya sobre la convocatòria d’aturades (1988-1993), així com documentació fragmentada corresponent a citacions i informes de la Inspección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre treballadors penalitzats a instàncies de PESA i denúncies presentades pel comitè d’empresa a la pròpia Inspección Provincial (1988-1992).

Albert Miralles Güell

Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya

La sèrie aplega la documentació entregada als participants de la reunió de la Comissió Executiva de CCOO de Catalunya celebrada el dia 23 de juny de 1993: acta de la reunió de la Comissió Paritària de Formació Professional de Catalunya amb assistència de representants de CCOO, UGT i Foment del Treball Nacional, esborrany del reglament de la comissió i esborrany del document sobre el funcionament i desenvolupament de l’Acord Nacional de Formació Contínua aprovat i subscrit per la comissió l’any 1992. Així mateix, la sèrie també comprèn una carpeta documents relatius al 4t Congrés de CCOO de Catalunya (1987), que inclou: tres adhesius, una minuta, una targeta identificativa, plantilla de resguard d’assistència, enquesta facilitada als congressistes, informes de les comissions de control administratiu i garanties de CCOO de Catalunya presentats al Congrés, esborrany del comunicat del Consell Executiu de CCOO de Catalunya davant l’avantprojecte de pressupostos generals de l’Estat per a 1988, notes i apunts sobre el Congrés i el seu programa, llistats de candidatures que es presenten a delegats del Congrés, a la Comissió Executiva i al Consell de CCOO de Catalunya, proposta de reglament del Congrés i recull d’esmenes i aportacions incorporades als Estatuts aprovats pel Consell Nacional de CCOO de Catalunya en la Comissió Executiva reunida el 1987.

Albert Miralles Güell

Documentació de Seccions Sindicals de CCOO de Catalunya

Còpia de l'acte de reunió del comitè d'empresa de SEAT celebrada el 26 de juny de 1984, comunicat difós per la Secció Sindical de CCOO d'Hispano Olivetti, S.A., programa electoral de CCOO editat per la Secció Sindical de Domar, S.A. (1990), programa electoral de CCOO editat per la Secció Sindical de LSB, S.A. (1990), dossier informatiu i informe sobre seguretat i salut laboral editats per la Secció Sindical de CCOO de La Caixa de Pensions.

Albert Miralles Güell

Dolors Solís Donat

  • ES AHCO 0393
  • Fons
  • [c. 1973] - 1997

El fons consisteix en correspondència, comunicats, resolucions, informes, manifestos, propaganda i fotografies relatives al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), al Partit Comunista de Catalunya (PCC), al Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE), a Iniciativa per Catalunya (IC), a Comissions Obreres i, en menor mesura, a altres partits polítics, altres organitzacions sindicals i entitats i associacions de dones i veïnals. Es tracta d'un recull documental elaborat per la productora del fons, la qual el compilà al llarg dels seus anys de treball com a militant del PSUC, del PCC i d'IC respectivament, així com de CCOO.

Dolors Solís Donat

Resultats 31 a 40 de 391