Showing 88 results

Archival description
José Luis López Bulla
Print preview View:

50 results with digital objects Show results with digital objects

Agenda "ETLI Piemonte" (5)

 • Reflexions sobre el Secretariado Confederal del 26 de setembre de 1980. Sobretot hi planen els preparatius i l'ambient precongressual. Amb especial atenció a les paraules d'Adolfo Piñedo, secretari general del metall.
 • Notes al voltant del 2on Congrés Confederal. A banda del guió per a una anàlisi de conjuntura i els objectius sindicals, hi ha un punt relatiu a la "confederalització" de les CCOO.
 • Anotacions sobre les propostes d'estatuts.
 • Resum de l'informe d'organització/finances a càrrec de Julián Ariza.
 • Breus síntesi de la trobada entre els dirigents comunistes Santiago Carrillo i Francesc Frutos, del PCE i el PSUC, respectivament, per tal de tractar l'abast del 2on Congrés de la CS de CCOO.
 • Apunts per a una intervenció a la Comissió Executiva de la CONC, del 4 de maig de 1981. Hi apareixen temàtiques com ara una hipotètica llei de reindustrialització, els acords tripartits de concertació o l'habitatge. A continuació hi trobem un guió més estructurat de la mateixa intervenció.
 • Notes diverses sobre diferents aspectes organitzatius o relatius al II Congrés.
 • A les pàgines finals de l'agenda, hi trobem algunes notes relatives a un informe presentat per Marcelino Camacho del 21 de març de 1981 i qüestions econòmiques diverses.

José Luis López Bulla

Agenda IBM (5)

 • Anotacions de les Jornades Econòmiques del PSUC, debat cara al VIè Congrés, s/d [1982]. S'hi abasten qüestions com ara la revisió salarial i la seua relació amb l'IPC.
 • Discussió a l'Executiu del PSUC sobre els resultats de les eleccions legislatives de 1982, s/d [1982]. Notes de l'informe a càrrec del secretari general Antoni Gutiérrez Díaz, seguides de les diferents intervencions en el marc del debat.
 • Reunió del Comitè Central del PCE dels dies 6 i 7 de novembre de 1982. Notes de l'anàlisi de les eleccions generals a càrrec del secretari general Santiago Carrillo. A continuació, hi trobem les diferents intervencions, “in extenso”, hagudes.
 • Notes per a la preparació del III Congrés de la CONC, s/d [1984].
 • Anàlisi de la vaga general de 24 hores del 20 de juny, s/d [1985].
 • Reunió, probablement inorgànica, per tal de fer una prospecció de la batalla política que es lliurarà al III Congrés de la CONC i Confederal, s/d [1984]. Hi apareixen reflectits determinats aspectes relatius a la relació partit-sindicat.
 • Apunts per a una política organitzativa, s/d.
 • Anàlisi col·lectiu, al si de la Comissió Executiva de la CONC segurament, i debat al voltant de la vaga general del 24 de juny, s/d [1985]. Reflexions no tan sols polítiques, sinó també des de la vessant organitzativa.

José Luis López Bulla

Agenda RENFE 1979 "José Luis López Bulla" (5)

 • Esquema de l'informe general al II Congrés de la CONC, s/d.
 • Segon esborrany d'informe general al Congrés de la CONC, s/d.
 • Tercer esborrany de l'informe, s/d.
 • Apunts sobre sindicalisme a Itàlia, discurs de Luciano Lama durant la celebració del 1er de Maig de 1980, extret de "Rassegna sindicale".
 • Deu tesis sobre sindicalisme, "Sindicalizar CCOO", s/d.
 • Notes diverses i telegràfiques sobre la secretaria general i la qüestió minera.
 • Reflexions de cara al III Congrés de la CONC, s/d [1984?].
 • Anotacions d'un debat a diverses bandes sobre negociació col·lectiva, del 19 de juny de 1998. Per la banda de CCOO hi participa Juan Manuel, però també hi trobem representats de Force Ouvrière de la CGIL.

José Luis López Bulla

Agenda RENFE 1979 "Política internacional" (5)

 • Notes del Consiglio Generale de la CGIL dels dies 14 i 15 de març de 1978. Intervenció d'Aldo Bonaccini sobre el problema de l'atur.
 • Anotacions del Comitato Direttivo de la CGIL sobre la situació internacional, s/d.
 • Notes sobre l'activitat internacional de la Federació Unitària dels sindicats italians, de la mà de Luciano Lama [1980?].
 • Notes sobre el II Congrés Confederal, semblen [auto?]esmenes a l'informe.

José Luis López Bulla

Articles de premsa (6)

Reguitzell de notícies i d'articles apareguts a diaris i publicacions de diferents àmbits (Diari de Barcelona, El Periódico, El Món, Nous Horitzons, Avui, El País, La Vanguardia) i escrits per López Bulla durant la dècada dels vuitanta (els anys 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989). En alguns casos hi trobem, també, l'esborrany original. A banda d'articles, hi trobem alguna carta al director.

José Luis López Bulla

Bloc de notes 1982 (4)

 • Anotacions crítiques sobre el Nou Pla Rigol, estiu de 1982. A continuació s'hi recullen les diferents intervencions al respecte.
 • Notes sobre un informe de Joan Coscubiela en què es parla d'un cas de presumpta corrupció a Magistratura del Treball i l'INEM, s/d.
 • Notes del Secretariat de la CONC, s/d. Sobretot s'hi tracten les eleccions sindicals imminents. També s'hi recullen les diferents intervencions al respecte.
 • Consell Nacional de la CONC, s/d. L'ordre del dia recull punts relatius a la reestructuració del sindicat, la independència, l'elecció de l'Executiva, l'agència de viatges TULSA i un relatiu a l'ensenyament. Tanmateix, el gruix del debat gira al voltant dels dos primers aspectes.
 • Reunió multipartita, CONC, secció sindical de l'empresa Metrón, Baix Llobregat i Federació del Metall, s/d. Seguiment del conflicte col·lectiu i mediació en el conflicte entre les diverses instàncies del sindicats.
 • Notes sobre el Pla Rigol, 12 de juliol de 1982. Valoració política i sindical dels continguts. Debat sobre les metodologies de negociació.
 • Notes sense data relatives al procés de reestructuració i cobrament de les quotes.
 • Reunió del Secretariat de la CONC, 14 de juliol de 1982. Anotacions del debat mantingut, en què apareixen qüestions relatives, sobretot, a la negociació col·lectiva i els processos de reconversió en marxa; així com les eleccions sindicals.
 • Comissió Executiva del 15 de juliol de 1982. Debat sobre el conveni de col·laboració, sobre la tasca assistencial del sindicat i d'altres aspectes organitzatius. També hi consten un parell de ratlles sobre la diada de l'11 de setembre.
 • Reunió de la Comissió d'Organització del 20 de juliol de 1982. Breus anotacions sobre les tasques de cara a les eleccions sindicals.
 • Notes del Secretariat del 21 de juliol de 1982. Intervenció d'Alfons Labrador sobre les eleccions sindicals.
 • Comissió Executiva de la CONC del 22 de juliol de 1982. Notes d'algunes intervencions, una de relativa a l'ensenyament o els PGE.
 • Secretariat del 28 de juliol de 1982. A penes hi consta l'ordre del dia.

José Luis López Bulla

Carpeta Doc. Vària (6)

Es tracta de materials molt diversos que van des de missives, a obituaris o documents orgànics entre d'altres.

 • Breu ressenya biogràfica de López Bulla, 11 de març de 1997.
 • "In memoriam de Luis Salvadores", s/d [1993?].
 • Obituari de Luis Salvadores de la mà de Cipriano García, s/d [1993?].
 • Intervenció en l'homenatge a Paco Puerto, s/d [1992?].
 • Notes manuscrites indeterminades i sense datar, hi apareixen qüestions relatives a l'ANE i de caràcter organitzatiu [1981-1982?].
 • Missiva de López Bulla excusant-se no poder assistir a l'homenatge a Antonio García, s/d [1993]
 • Intervenció de García-Nieto d'homenatge a Antonio García, Cornellà, 24 de gener 1993.
 • Ressenya biogràfica d'Antonio García Sánchez [2001].
 • Guió dels esdeveniments més destacats de la transició, s/d [1980].
 • Informe incomplert sobre un estudi a realitzar per part de Hudson Institute i sota la direcció d'Edmund Stillman, s/d [1974-1975?]. El resultat en podria ser l'informe "EL RESURGIR ECONOMICO DE ESPAÑA" (1975).
 • Programa de la "Escuela de formación social del Bajo Llobregat", del Instituto Católic de Estudios Sociales de Barcelona,1974-1975.
 • Pamflet de convocatòria d'una aturada de dues hores el 12 de novembre després de les agressions patides per treballadors d'Estampaciones Sabadell, s/dl [1980?].+
 • Document "Sobre la situación actual del sindicato y el trabajo a desarrollar en los próximos meses", informe a l'Executiva dels dies 25 i 26 de juny de 1981 i conclusions del debat.
 • "Proyecto de discusión política", comitè del PSUC de Pegaso, 1976.
 • Fotocòpies d'informació econòmica sobre empreses, 1972.
 • "Reunión extraordinaria de Jurado de Empresa", empresa indeterminada, 1969.
 • Carta al Delegat provincial de Sindicats Enrique Riverola Pelayo, en què López Bulla el repta a un debat, 1976.
 • Carta a Isidor Boix sobre les relacions partit-sindicat, 1983-1984.
 • Notes d'òrgan confederal, s'hi recullen les diferents intervencions sobre qüestions diverses de la conjuntura de llavors, s/d [1983-1984].
 • ““Variaciones” en torno al XI Congreso del PCE”, s/d, [1983]. López Bulla reflexiona sobre els resultats del congrés i el seu impacte sobre la relació PCE-PSUC.

José Luis López Bulla

Carpeta notes 1976 (4)

 • Esquema per a la reunió d'un òrgan de la CONC [Secretariat?] de l'11 de desembre de 1976. Els punts tractats són la discussió sobre la naturalesa del Secretariat. El debat al voltant de la l'Assemblea de Catalunya del dia 19 de desembre. Un punt relatiu a les centrals sindicals i les "reunions del diumenge". Tanmateix, el que més hi apareix desenvolupat és el primer. A continuació s'hi recullen les diferents intervencions.
 • Informe a la Permanent de la CONC, 19 de desembre de 1976. S'hi analitza el "quadre polític", amb el referèndum sobre la Llei de Reforma Política de fons. A banda de la situació política i econòmica, hi ocupen un espai rellevant les relacions intersindicals. També s'hi recullen algunes qüestions organitzatives. Finalment, trobem el reguitzell d'intervencions en el debat.
 • Informe a la Permanent de la CONC, s/d [1977-principis 1978]. S'hi realitza una anàlisi de la conjuntura a la llum dels Pactes de la Moncloa i l'agreujament dels efectes de la crisi. Així mateix, s'hi produeix un debat al volant de la negociació col·lectiva. Finalment, hi trobem els conjunt d'intervencions dels i les membres del Secretariat.
 • Notes dels acords del secretariat del 27 de desembre de 1976.

José Luis López Bulla

Carpeta notes 1977 (4)

 • Reunió del Secretariat de la CONC del 29 de gener de 1977. S'hi recullen les intervencions relatives a l'actual conjuntura política.
 • Reunió de la Permanent del 6 de febrer de 1977. Intervencions sobre matèries molt diverses. També hi pareixen aspectes organitzatius i l'evolució de l'afiliació.
 • Notes de cara a la preparació del 1er Congrés la CONC. Reflexions generals de caràcter organitzatiu.
 • Notes de la reunió de Forces Sindicals del 25 d'abril de 1977. Informació de l'entrevista amb el ministre de relacions sindicals De la Mata i discussió pel que respecta al 1er de Maig.
 • Esborrany d'una nota de premsa en què es denuncia informació errònia apareguda al Catalunya Exprés, abril de 1977.
 • Guió d'intervenció o d'un futur informe, per al Congrés?, s/d.
 • Notes del debat al si del Secretariat d'abril de 1977. S'hi abasten qüestions diverses, el 1er de Maig, l'amnistia laboral, les relacions entre sindicats, etc.
 • Debat al voltant de les eleccions sindicals de 1978, "Asamblea de los 400", Barcelona 25 de setembre de 1977.
 • Notes de la reunió del Secretariat de l'1 d'octubre de 1977. Guió dels temes a tractar i les intervencions. S'hi abasten les ocupacions de fàbriques, el programa econòmic d'urgència, l'ofensiva negociadora i la mobilització, les eleccions sindicals i la Generalitat provisional.
 • Notes de la Comisión Ejecutiva Confederal, s/d (mitjans de 1979?). Valoracions sobre els canvis en el marcs de relacions laborals, sobretot respecte a l'Estatut. Hi apareixen referències a una eventual regulació del dret a vaga, axí com a l'autoregulació.
 • Reunió amb responsables d'Aigua, gas i electricitat. Situació general del sector i perspectives de mobilització i dels processos de negociació.
 • Notes de les intervencions en la Comissió Executiva de la CONC, s/d (1979?). Qüestions diverses: tècnics, professionals i quadres. Valoració de la Comisión Ejectutiva Confederal, sobre les propostes de mobilització.
 • Extens informe de López Bulla de cara a una reunió d'òrgan confederal indeterminat, s/d (entre maig i juliol de 1979). Anàlisi de la conjuntura i tasques sindicals. Finalment, s'hi inclouen també les intervencions en el marc del debat.
 • "Apuntes sobre la unidad sindical", s/d.
 • Notes de la Comissió Executiva de la CONC, s/d [1978?]. S'hi abasten temàtiques diverses: l'anàlisi de la negociació col·lectiva, la conferència sobre la crisi, el reglament de l'executiva i el pla d'acció. El debat, però, no queda conclòs.

José Luis López Bulla

Results 1 to 10 of 88