S'estan mostrant 31 resultats

Descripció arxivística
José Luis López Bulla
Vista prèvia d'impressió View:

14 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Quadern òrgans de direcció diversos 2 (2)

 • Anotacions de la Comissió Executiva de la CONC del 12 de febrer de 1979. Valoracions de la negociació col·lectiva en curs.
 • Full solt en què trobem un guió d'intervenció sobre la negociació col·lectiva i l'acció sindical en el present context, s/d.
 • Notes del Secretariat de la CONC, s/d. S'hi abasten qüestions relatives a l'organització i estructuració del sindicat, així com relatives a l'acció sindical.
 • Anotacions d'una reunió del Secretariat de la CONC en què es tracten qüestions relatives a les eleccions polítiques, la situació dels conflictes en curs i el Dia Internacional de la Dona Treballadora, entre d'altres. Segurament es tracta d'una reunió celebrada al març de 1979.
 • Notes de la Comisión Ejecutiva Confederal, s/d. Postelectoral. Ampli ventall de temàtiques abastades, des del transcurs de la negociació col·lectiva, el rol dels diferents actors involucrats, les eleccions passades i les municipals previstes, el 1er de Maig i les relacions amb UGT, etc.
 • Anotacions de la Comissió Executiva de la CONC, s/d (segurament del 8 de març de 1979). Valoracions de les eleccions polítiques, segurament es tracta d'un guió del propi López Bulla. Tot seguit, s'hi recullen les diferents intervencions en el marc del debat estratègic davant la nova conjuntura oberta.
 • Reguitzell d'intervencions produïdes en el marc de la Comissió Executiva de la CONC del 24 de març de 1979. Continuen amb les anàlisis polítiques postelectorals i de la negociació col·lectiva.
 • Notes diverses d'intervencions en què no s'identifica en quin marc es produeixen. Temàtica àmplia, hi destaquem aspectes organitzatius i de les relacions intersindicals.
 • Anotacions del Secretariado Confederal del 27 de març de 1979. Hi tracten l'organització del 1er de Maig, la Seguretat Social i la SEAT-FIAT. Altres matèries presents a l'ordre del dia o bé no queden recollides, o bé no hi ha temps suficient per tractar-les. Després, sense datar, apareixen unes notes d'una discussió sobre els continguts abastats en la reunió de l'òrgan Confederal ara en instàncies de la CONC.
 • Les darreres pàgines contenen notes i esborranys diversos. Alguns podrien ser guions d'intervencions, tot i que també s'hi recullen algunes intervencions de membres de la direcció catalana del sindicat. Hi trobem aspectes polítics, però també sindicals, com ara les mobilitzacions en curs la negociació col·lectiva.

Sense títol

Quadern nº11 (3)

 • Reunió amb la secció sindical de metro de la Federació Nacional de Transport i la CONC, 23 de novembre de 1981. Intent de mediació entre les parts i disseny de l'estratègia sindical en el marc del conflicte col·lectiu.
 • Reunió del Secretariado Confederal del 24 de novembre de 1981. Inicia la reunió Camacho realitzant algunes observacions sobre les respectives estratègies sindicals, de CCOO i UGT, que cristal·litzen en dues propostes negociadores i models de concertació diferents: l'ANE i l'AMI, respectivament. A continuació s'obre el debat al respecte.
 • Notes diverses del Secretariat de la CONC del 25 de novembre de 1981. S'hi tracten de forma telegràfic qüestions molt diverses, com ara la situació d'algunes empreses significatives del metall, el Pla Rigol, l'OTAN o les relacions amb UGT, entre d'altres. Així mateix, Tomás Chicharro informe sobre la situació financera, tot plantejant un seguit de mesures per millorar-la.
 • Reunió amb la Federació de Jubilats i Pensionistes.
 • Guió d'una intervenció a càrrec de López Bulla sobre l'OTAN. En el marc de la Comissió Executiva de la CONC del 26 de novembre de 1981.
 • Notes de la intervenció de Sebastià Vives a la mateixa executiva de l'entrada anterior en què analitza la present conjuntura. A continuació s'hi recullen les diferents intervencions efectuades. Finalment, s'hi debaten "in extenso" diverses qüestions de tipus organitzatiu.
 • Notes relatives a dues reunions, mantingudes els dies 26 i 27 de novembre, relatives a la situació de l'empresa Estampaciones Sabadell. Hi participen tant els membres del comitè d'empresa, com la unió local de Sabadell i la CONC.
 • Reunió sobre TPQs amb el responsable de la secretaria confederal Adolfo Pastor, 30 de novembre de 1981.
 • Guió d'un anàlisi de conjuntura, segurament en el marc del Secretariado Confederal, en què s'abasten les mobilitzacions en curs, l'estat de l'ANE, els PGE i els reptes de la futura singladura. A continuació s'hi recullen les diferents intervencions al respecte.
 • Anotacions sintètiques de cara a l'obertura de les negociacions en Paper i cartró, s/d.
 • Notes sobre una ponència relativa al "agency shop", s/d.
 • Anotacions de la intervenció del secretari general de la CGIL Luciano Lama en el marc del X Congrés, novembre de 1981. Informe en què tracta la conjuntura nacional i internacional, així com el reptes del moviment sindical.
 • Notes de la Comissió Executiva de la CONC del 3 de desembre de 1981. Esquema del pla d'acció i intervencions al respecte. S'hi donen reflexions diverses entorn a la unitat sindical i els acords de concertació. Finalment, López Bulla realitza un resum comentat.
 • Intervenció del secretari general de la CONC, 8 de desembre de 1981.
 • Notes relatives a la SEAT en què es recullen diferents intervencions, s/d. Podria tractar-se d'un esborrany de plataforma reivindicativa o la valoració de les negociacions en curs.
 • Intervencions diverses sobre l'informe de López Bulla, s/d. S'hi tracten l'ANE, la negociació en curs i la relació partit-sindicat. Guió de les respostes de López Bulla a les diferents intervencions realitzades.
 • Guió de la roda de premsa del 15 de desembre de 1981. Valoració de la situació actual, complerts els sis mesos des de l'aprovació de l'ANE.
 • Esquema dels resultats electorals a l'Ajuntament de Barcelona, s/d.
 • Anotacions del Secretariat del 7 de gener de 1982. Reestructuració dels recursos i actius del sindicat.
 • Reunió bilateral entre el Secretariat de la CONC i la Unió Comarcal del Vallès Occidental, 8 de gener de 1981 [sic, 1982]. Trobada en el marc del disseny de la reestructuració del sindicat. Així mateix, es realitza un sintètic balanç sobre l'impacte de la crisi a la comarca.
 • Reguitzell de punt de cara a les mobilitzacions del 17 de gener, 13 de gener de 1982.
 • Informe de López Bulla relatiu al funcionament dels òrgans de direcció sindical. Intervencions relatives al "Pla de Treball de CCOO de Catalunya", 12 de gener de 1982. Es tracta d'assegurar la viabilitat futura de la CONC.
 • Reunió entre el Secretariat de la CONC i el de la USCOB, 13 de gener de 1982. S'hi discuteix el pla de viabilitat i el repartiment dels recursos entre les diferents estructures del sindicat.
 • Reunió homòloga a l'anterior, ara amb direcció i quadres del Baix Llobregat.
 • Notes sobre qüestions internacionals, "Polonia y nosotros", s/d. Balanç crític dels esdeveniments polonesos, així com de les seues implicacions per al moviment comunista internacional.
 • Notes diverses d'intervencions de Marcelino Camacho o Adolfo Pastor. S'hi conjuminen elements d'anàlisi de conjuntura amb comentaris sobre la situació financera de la confederació.
 • Anotacions d'una reunió indeterminada d'òrgan de la CONC, s/d [4 de febrer de 1982?]. S'hi recullen les intervencions produïdes, sobretot relatives a conflictes col·lectius en curs, l'ANE o la independència sindical.

Sense títol

Quadern "16 de diciembre de 1985"

 • Reunió del Secretariat de la CONC amb les federacions, 16 de desembre de 1985. L'objectiu de la mateixa és analitzar les eleccions sindicals. A continuació hi trobem les intervencions en el marc del debat.
 • Notes del Secretariat del 17 de desembre de 1985. Ampli ventall de matèries tractades: el patrimoni sindical, la cobertura dels desocupats, la reunió amb UGT, el Baix Llobregat, pensionistes i jubilats, hostaleria, etc.
 • Notes de cara al 1er de maig de 1986. Esquema de les reivindicacions, continguts i forma que haurà de tenir.
 • Secretariat del 8 de gener de 1986. Guió molt breu del que semblen els acords de l'assemblea. Hi apareixen reflectides qüestions relatives a contactes internacionals amb la CGIL o la CGT francesa, el patrimoni sindical o el 1er de Maig.
 • Algunes notes d'una reunió mantinguda amb el responsable d'Alimentació, del 10 de gener de 1986. Situació general del ram i la correlació de forces al seu si.
 • Taula amb les dades d'atur a la província de Barcelona, evolució des de gener fins octubre de 1985.
 • Comissió Executiva de la CONC del dia 16 de gener de 1986. Anotacions de les diferents intervencions que hi tenen lloc. A l'ordre del dia hi apareixen fixats com a punts l'ocupació, a Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS), el patrimoni o l'OTAN.
 • Notes relatives al Sindicat Lliure de la Marina Mercant (SLMM). Apareixen conjuntament a l'ordre del dia del Secretariat del 20 de gener de 1986. Un parell de pàgines després, hi apareixen les diferents intervencions en el marc del debat. S'hi tracten, entre d'altres, qüestions relatives a les eleccions sindicals.
 • Graella amb les dades d'atur registrat a la ciutat de Barcelona.
 • Reunió amb la federació de l'Administració pública del 21 de gener de 1986 i amb la Coordinadora de la SEAT sobre els canvis en l'empresa, del 27 de gener de 1986. D'aquesta darrera trobada trobem les anotacions extenses sobre el debat que hi té lloc.
 • Breus anotacions sobre patrimoni sindical del 28 de gener de 1986, reunió amb Marcelino Camacho, Jesús Vela i Reyes Hidalgo amb Joaquín Almunia.
 • Reunió del Secretariat de la CONC, 29 de gener de 1986. Intervencions en el debat, sobretot centrades en les eleccions sindicals. El segon punt tracta sobre qüestions organitzatives.
 • Notes de la reunió sobre reconversió sanitària del 31 de gener de 1986.
 • Anotacions generals sobre la reestructuració a Banca Catalana, s/d.
 • Notes d'una reunió [amb el comitè i la secció sindical?] de SEAT. Relatives a l'entrada de Volkswagen.
 • Reunió de la Federació de Sanitat amb el Secretariat de la CONC, 7 de febrer de 1986.
 • Reunió de finances, s/d. Sobre l'estructuració centralitzada dels aspectes financers de la CONC.
 • Notes d'una reunió, segurament d'algun òrgan de direcció, relativa a les eleccions sindicals, 14 de febrer de 1986. Debat sobre les eleccions sindicals i els seus resultats.
 • Reunió amb la Federació del Metall del 16 de febrer de 1986. Discussió al voltant del conveni metall.
 • Anotacions de la reunió del Secretariat del 19 de febrer de 1986. Diverses matèries, entre elles les relacions amb la UGT.
 • Notes sintètiques sobre el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Acte seguit, en trobem d'altres relatives a la federació jubilats i pensionistes.
 • Trobada amb sindicalistes estrangers, 25 de febrer de 1986. S'hi tracten qüestions relatives a la conjuntura existent.
 • Reunió del Secretariat del 26 de febrer de 1986. S'hi abasten diferents matèries, per exemple relatives al 1er de Maig.
 • Taula sanitària del 4 de març de 1986. També hi trobem les notes de les diferents intervencions, que graviten al voltant de la reconversió sanitària.
 • Reunió d'òrgan confederal, segurament el Secretariat, del 5 de març de 1986. S'hi tracten aspectes relatius a les formació professional, projectes i qüestions diverses.
 • Notes sobre les eleccions sindicals en la província de Barcelona, gener de 1986. A continuació trobem la intervenció de López Bulla davant el Secretariat del dia 7 de març de 1986. Aquesta gira al voltant d'aspectes financers del sindicat. També hi trobem les notes de les diferents intervencions.
 • Reunió amb la secció sindical de CCOO de la SEAT, del 10 de març de 1986. Anàlisi del referèndum en què es rebutja la proposta de conveni i el pla laboral.
 • Reunió del Secretariat de la CONC amb la Federació de Sanitat del 17 de març de 1986. Discussió sobre el full de ruta de mobilitzacions i la situació general del sector i perspectives futures.
 • Notes d'una reunió indeterminada del 19 de març de 1986. Discussió al voltant dels resultats del referèndum de l'OTAN.
 • Reunió de la Comissió Executiva de la CONC del 20 de març de 1986. Campanya solidària.
 • Consell Nacional de la CONC del 20 de març de 1986. Hi trobem les diferents intervencions produïdes. Amplíssim ventall de qüestions abastades, des de l'ocupació, al referèndum, patrimoni, els delegats sindicals, etc.
 • Reunió del Secretariat, s/d. Entre els temes tractats, hi apareixen el 1er de Maig, el patrimoni sindical, aspectes relatius a la USCOB, a l'ocupació, etc.
 • Notes del Secretariat del 23 d'abril de 1986. Qüestions relatives al funcionament intern del sindical i notes diverses molt sintètiques.
 • Ordre del dia del Secretariat de la CONC, s/d. S'hi tracten aspectes com ara la solidaritat amb la Nicaragua sandinista, contactes amb partits, la negociació col·lectiva, etc. En general de forma molt succinta.
 • Secretariat del 14 de maig de 1986. Notes molts sintètiques sobre aspectos diversos: la mobilització contra els PGE, política d'ocupació, la llei de vagues, la solidaritat amb Xile, etc.
 • Notes de les negociacions del conveni al Corte Inglés, 2 de juny de 1986.
 • Secretariat de l'11 de juny de 1986. Entre les diferents qüestions tractades, destaquem la relativa al patrimoni sindical, les jornades sindicals de Tarragona o el conveni d'hostaleria.
 • Secretariat de la CONC, 18 de juny de 1986. Hi participa Chema de la Parra, que parla dels problemes de l'empresa turística depenent de CCOO TULSA.
 • Reunió a tres bandes entre la Confederación, la CONC i Baix Llobregat, 19 de juny de 1986. Diverses qüestions de tipus organitzatiu i financer. S'hi parla de la confederalització de les finances i de les diferents propostes.
 • Nova reunió sobre la reconversió hospitalària, 2 de juliol de 1986. Canvis en el procediment de negociació amb els agents socials, es canvi la taula per un grup de treball.
 • Secretariat de la CONC, s/d [juliol o agost de 1986?]. Qüestions organitzatives vàries.
 • Anotacions del debat mantingut en el Secretariat del 9 de juliol de 1986. Reunió centrada en la formació sindical.
 • Notes de l'Executiva la Federació del Metall del 10 de juliol de 1986. Dimissió de Cano i proposta de nou secretari general en la persona de Arman Varo. A banda de la crisi orgànica oberta, en el transcurs del debat també s'hi tracten aspectes relatius a les eleccions sindicals.
 • Secretariat de la CONC del 27 d'agost . Hi apareix de forma molt succinta una referència al caràcter de l'11S. Entre d'altres, s'hi tracta l'assemblea nacional de delegats, les eleccions sindicals o la dimissió de Paco Rodríguez de Lecea.
 • Secretariat de la CONC de l'1 de setembre de 1986. S'hi debat sobre com s'ha retornat una part del patrimoni sindical històric o respecte a la llei de registre de la propietat i la llei de successions.
 • Notes diverses del propi López Bulla sobre qüestions relatives a la metodologia de treball al sindicat, l'entrada a Laietana i el repartiment de l'espai. De cara a una reunió d'òrgan sindical que tindrà lloc l'1 d'octubre de 1986, trobem una sèrie de reflexions sobre l'ampliació del Secretariat.
 • Breus notes sobre la situació del sindicat en l'administració pública i les eleccions sindicals, 26 de setembre de 1986.
 • Reunió del Consell de la CONC dels dies 26 i 27 de setembre de 1986. Els dos temes tractats i que apareixen al reguitzell d'intervencions són els relatius a les eleccions sindicals i aspectes organitzatius i financers.
 • Reunió del Secretariat de la CONC del 1 de setembre [sic, octubre?] de 1986. Els temes abastats són la negociació col·lectiva i les eleccions al secretariat.
 • Notes sense datar i sense especificar en quin àmbit orgànic tenen lloc. La majoria de les intervencions anotades giren al voltant de les eleccions sindicals.
 • Reunió del Secretariat del 5 d'octubre de 1986. Continua el seguiment i discussió sobre les eleccions sindicals.
 • Secretariat de la CONC, 19 de novembre de 1986. Seguiment de les eleccions sindicals. Constaten la pèrdua de la majoria en el metall, que contrasten amb els resultats positius en les grans empreses.
 • Anotacions diverses sobre acords d'indemnització i del calendari laboral.
 • Guió de la intervenció de López Bulla en l'assemblea de delegats banca, s/d. Valoració de les eleccions sindicals.
 • Notes del Secretariat del 8 de gener de 1987. Preparació del balanç de les darreres eleccions sindicals. A continuació, no sabem si en el marc de la mateixa reunió o si, en canvi, es tracta d'una de monogràfica, trobem un debat al voltant de la formació sindical.
 • Secretariat de la CONC del 4 de febrer de 1987. Debat al voltant de l'àrea pública, dels resultats electorals obtinguts.
 • Secretariat de la CONC del 11 de febrer de 1987. Discussió sobre aspectes de tàctica sindical, la negociació col·lectiva i les possibilitats d'una vaga general.
 • Reunió del Secretariat de la CONC, s/d. Discussió sobre el pla de treball del Gabinet d'Estudis.
 • Secretariat de la CONC del 26 de febrer de 1987. Aspectes de cara al congrés i plans de mobilitzacions. Tanmateix, també s'hi escolen qüestions relatives a la unitat sindical i sobre avançar cap a una convocatòria de vaga general.
 • Reunió del Consell Nacional de la CONC dels dies 27 i 28 de febrer de 1987. S'hi recullen, en successives notes, les diferents intervencions que hi tenen lloc. La majoria al voltant de les eleccions sindicals. Novament, hi ocupa un espai important els acords de l'executiva confederal i la proposta d'avançar cap a la vaga general.
 • Secretariat del 12 de març de 1987. S'hi debat sobre qüestions relatives al congrés com, per exemple, sobre l'elecció dels delegats. Així mateix, també s'hi discuteixen aspectes relatius als continguts de la negociació col·lectiva.
 • Anotacions d'una reunió del Secretariat, 18 de març de 1987. Debat sobre l'assessorament a les Societats Anònimes Laborals. També hi apareixen referències a Iniciativa per Catalunya (IC).
 • Notes en el marc d'una reunió d'òrgan confederal no identificat, 26 de març de 1987. Durant el debat, apareixen qüestions com ara el frau en les eleccions sindicals o el IV Congrés Confederal.
  Documentació adjunta:
 • Retall de premsa. Entrevista a José Luis López Bulla a El Punt Diari, març de 1987.
 • Resolució del Consejo Confederal sobre la negociació col·lectiva, març 1987.
 • Fulla de proposta de distribució de la quota sindica, febrer de 1987.
 • Proposta de cara a les eleccions de l'Administració Pública de febrer de 1987 i full de resultats de març de 1987.

Sense títol

Crisi SEAT (9)

Hi trobem la transcripció d'una intervenció al Congrés dels Diputats del 10 de novembre de 1993 sobre la crisi de SEAT.

Sense títol

Materials conferències nacionals i Congressos del PSUC (11)

En aquest voluminós expedient hi trobem tot un reguitzell de materials publicats per les diferents instàncies del PSUC, tant informes del secretari general Antoni Gutiérrez Díaz, a materials del Comitè de Barcelona. Així mateix, hi trobem alguns materials editats de cara a les conferències nacionals del PSUC o transcripcions d'intervencions realitzades per destacats dirigents comunistes, com ara Santiago Carrillo. En aquesta carpeta, que finalitza amb els materials per al VII Congrés de març de 1985, hi trobem també l'informe de 1982 “Per un catalanisme popular”.

Sense títol

Comitè Executiu del PSUC (11)

Hi trobem notes manuscrites de les intervencions realitzades en el Comitè Executiu del PSUC del 3 d'octubre de 1978. Es tracta de sessions d'elaboració de les tesis per a la conferència nacional. Especial atenció mereixen les qüestions relatives a la relació entre partit i sindicat.
Així mateix, hi trobem notes preses en el marc de reunions de l'Executiu i el Central sobre els Pactes de la Moncloa, de finals de 1977 i principis de 1978.
També hi trobem una escrit dirigit a l'Executiu relatiu al documental de Juame Camino “La vieja memoria”.

Sense títol

Documentació diversa Baix Llobregat (12)

Expedient amb tot de materials diversos, alguns són comunicacions personals dirigides al secretari general o relatius a la negociació col·lectiva en aquesta comarca.

Sense títol

V Congrés del PSUC, I (12)

En aquest expedient hi trobem el reguitzell de materials produïts de cara al V Congrés del PSUC, de les diferents comissions (Formació, finances, sanitat i seguretat social, econòmica, militància comunista i cristianisme, cultura, moviment obrer, mitjans de comunicació, política municipal i moviment o popular).

Sense títol

Quadern nº6 (3)

 • Notes de cara a la preparació de la reunió amb Marcelino Camacho per tractar les relacions entre la CONC i la resta de l'estructura Confederal, així com diversos aspectes organitzatius i financers, 27 de gener de 1981.
 • Reunió del Secretariat de la CONC del 28 de gener de 1981. Hi apareixen tractats aspectes relatius a la metodologia d'eventuals futurs pactes de concertació, les eleccions sindicals, qüestions relacionades amb la propaganda, premsa i la difusió cultural.
 • Notes de la reunió entre el Secretariado Confederal i una delegació de la Comissió Executiva de la CONC, 29 de gener de 1981.
 • Reunió del Comisión Ejecutiva Confederal del 4 de febrer de 1981. Hi apareixen aspectes polítics, com ara la crisi de govern i la conjuntura marcada per l'agreujament de la crisi i la pressió de la dreta. També s'hi tracen les eleccions sindicals o les negociacions en el marc de l'AMI.
 • Intervencions relativas al López Bulla al Consell Nacional de la CONC del 6 i 7 de febrer de 1981. S'hi tracten qüestions relatives a la negociació col·lectiva, les relacions amb la UGT o consideracions de caràcter més general sobre la nova conjuntura política en curs.
 • Notes sense data de cara a la preparació del "Pla d'acció general [del] dia 26". Guió de les actuacions a portar a terme i intervencions.
 • Algunes notes breus de notícies de premsa, s/d. Aquestes se centren en l'assemblea d'empresaris i qüestions relatives a l'AMI i la negociació col·lectiva.
 • Reunió de la USCOB del 3 de febrer de 1981. S'hi abasta la previsió de mobilitzacions en curs i per venir, manifestació i mobilitzacions de suport a FOCSA, l'empresa de gestió de residus a Barcelona, en el seu conflicte obert amb l'Ajuntament.
 • Informe/guió Consell Nacional, s/d. López Bulla hi fa el tractament de la crisi de govern i crítiques a la figura de Calvo Sotelo, una valoració de les eleccions i de l'activitat sindical realitzada a Catalunya. Finalment, el secretari general català realitza algunes propostes d'acció sindical futures.
 • Apunt del Consejo Confederal del 14 de febrer de 1981. Anàlisi de la conjuntura política a càrrec de Marcelino Camacho. Ponència sobre eleccions sindicals a càrrec de Julián Ariza. Després de la ponència, s'obre el torn d'intervencions en què s'abasten qüestions relatives als nous escenaris postelectorals i l'estratègia sindical basada en el pla de solidaritat i la negociació col·lectiva.
 • Notes breus, la majoria sense datar, relatives a les accions del dia 26 i les dificultats que aquestes mobilitzacions presenten; així com sobre una "comissió negociadora" sense especificar.
 • Notes de la reunió d'urgència per donar resposta a l'intent de colp d'estat del 23F, tot i que les notes no estan datades és molt probable que siguen del mateix dia. Al revers, hi trobem un retall de notícia sobre l'arribada dels robots (?).
 • Reunió monogràfica sobre la qüestió de l'atur, s/d. Sembla un esquema per a la reunió del Consell de la CONC.
 • Notes d'una reunió de la Federació de Sanitat de Catalunya del 12 de març de 1981. Irregularitats en el procés precongressual.
 • Anotacions titulades "Cuestiones del gabinete técnico", s/d. S'hi recullen les diferents intervencions relatives als problemes i reptes que ha d'afrontar aquesta secció del sindicat.

Sense títol

Resultats 1 a 10 de 31