S'estan mostrant 88 resultats

Descripció arxivística
José Luis López Bulla
Vista prèvia d'impressió View:

50 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

José Luis López Bulla

 • ES AHCO 0054
 • Fons
 • 1976 - 2003

El present fons agrupa la producció escrita per José Luis López Bulla durant l'exercici dels seus càrrecs i responsabilitats sindicals i polítiques (1976-2003). Tanmateix, els materials agrupats no es limiten a aquesta vessant, sinó que inclouen a més reflexions i anàlisis de tipus general sobre el fet sindical a Catalunya, sobre la conjuntura polític o aspectes més concrets de l'acció sindical. Els fons es trobava inicialment dividit quatre sèries diferents: "quaderns d'apunts", "notes", "agendes" i "documentació vària". Tanmateix, actualment s'ha considerat més adient circumscriure el nivell de descipció al d'unitat documental composta. En aquest sentit, es desriuran els 41 quaderns que conformen el fons; així com les agrupacions de literatura grisa, informes polítics i sindicals, esborranys d'articles o retalls de premsa i altres publicacions.

López Bulla, José Luis (1943- )

Quadern 1976-1977

 • La present llibreta recull les notes realitzades per José Luis López Bulla durant el transcurs de les reunions del Secretariat Confederal de la CONC. A la portada, hi consta que el període cobert abasta des de 1976 a maig de 1977. S'hi recull una reunió de finals d'agost de 1976 en què es valora la imminent llei d'aministia, reflexions entorn a l'aministia laboral, la negociació col·lectiva en curs, aspectes polítics relatius a l'Assamblea de Catalunya i la Taula de Forces Polítiques o el retorn de Tarradellas. També s'hi tracten qüestions organitzatives, de polítiques d'aliances amb d'altres sindicats o relatives a què fer amb les posicions conquerides al si de l'organització sindical franquista. Així mateix, s'hi produeix una discussió respecte a la vaga a Motor Ibérica. De la mateixa manera, apareixen notes relatives als contactes haguts amb el ministre De la Mata.
 • Hi trobem la valoració de reunió amb el ministre de relacions sindicals Enrrique De la Mata(juliol de 1976-juliol de 1977) , així com d'altres aspectes relatius a la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS).
 • Debat al voltant de la formació sindical.
 • Reunió del Secretariat de la CONC del 21 de setembre de 1976. S'hi tracten qüestions relatives a l'organització, en les que intervenen membres de la federació del metall, construcció o la SEAT. Així com de diferents estructures territorials del sindicat. Així mateix, s'hi tracten qüestions concernents a la pluralitat interna de CCOO en el marc dels debats sobre una hipotètica evolució de moviment socio-polític a central sindical i la constitució de "sindicats únics". En efecte, ens trobem en l'avantsala de l'assemblea constituent del Congre? Nacional de la CONC i el procés previ d'afiliació.
 • Guió del "Informe a la Comisión Obrera Nacional de Catalunya" on s'abasta el congrés de la CONC, així com el procés de negociació col·lectiva en marxa.

Sense títol

Quadern 1977- Dossier elecciones sindicales

 • Dossier de les eleccions sindicals. S'hi tracten temes relatius a la comissió electoral, el programa per a de la Coordinadora General del 19 de setembre de 1977. Hi consten anotacions relatives a al inclusió de les demandes específiques de tècnics, administratius, dones treballadores i els joves. Així mateix, es fixa l'àmbit català com a marc de referència i, posteriorment, s'advoca per l'articulació als diferents nivells.
 • Notes sobre l'informe que el secretaria d'organització confederal, Julián Ariza, relatiu a la presentació de documents de cara a les eleccions. A continuació s'hi recull el debat mantingut.
 • Notes d'una reunió de la Comissió Electoral de Catalunya, mantinguda el 20 de setembre de 1977 a Barcelona. S'hi abasten temes relatius al màrqueting electoral i aspectes de disseny de la campanya electoral. A continuació s'hi recullen les intervencions dels diferents membres de la comissió de campanya.

José Luis López Bulla

Quadern de notes 1976-1

El present quadern conté notes i reflexions relatives a la vaga general de la contrucció de Barcelona i les seues comarques. També hi tracta l'ensorrament de l'Organització Sindical Espanyola (OSE) i els conflictes col·lectius i eleccions sindicals registrades al tèxtil de Mataró. Hi trobem, a més a més, un esborrany del "Manifiesto por la libertad sindical", en què es sintetitzen les demandes sindicals immediates i s'avancen propostes per a un model de relacions laborals democràtic. També notes relatives a la relació dels treballadors i l'Assemblea de Catalunya arran de les mobilitzacions registrades a l'abril de 1976, en aquestes, el secretari general de les CCOO catalanes reflexione sobre el paper que juguen els treballadors sindicats en la lluita per les llibertats nacionals de Catalunya. Un altre aparta recull l'inici d'unes notes, inconcloses, relatives als "nous" instruments del moviment obrer, arran de la crisi dels sindicats del règim. Així mateix, hi trobem notes relatives al posicionament sindical davant les imminents eleccions de 1977. Per últim, el quadern conté notes relatives a la necessitat d'articular una política sindical pròpia des del PSUC. Finalment, trobem les notes de la intervenció realitzada per López Bulla en le marc de les Jornades de la Dona Treballadora de la CONC.

López Bulla, José Luis (1943- )

Quadern de notes 1976-2

En la present llibreta trobem notes preses en durant les reunions del Secretariat de la CONC. S'hi tracten temes relatius a qüestions organitzatives, relacions unitàries i la posició respecte al referèndum de la Llei de Reforma Política que tindrà lloc al desembre de 1976. Així mateix, trobem adjuntes a la llibreta apunts relatius a la qüestió organitzativa en el marc del procés d'estructuració de la CONC.

Sense títol

Quadern "Reflexiones sindicales"

En el present quadern López Bulla hi bolca les seues reflexions respecte als Pactes de la Moncloa i el seu significat polític, econòmic i social (4 de gener de 1978).
També hi trobem notes relatives al model sindical de Comissions Obreres, reflexions suscitades al caliu dels resultats de les eleccions sindicals i la constitució dels comitès d'empresa.
Finalment hi trobem reflexions entorn a la conjuntura política, la lluita i unitat sindical, el procés de canvi política, l'amnistia, etc.

Sense títol

Quadern nº3 (2)

Notes diverses de les reunions d'òrgans de la CONC.

 • Comissió Executiva de la CONC del 2 d'octubre de 1980. Debat al voltant de la conjuntura de crisi i les implicacions en l'acció sindical. Sobretot relatives a les propostes de superació de la mateixa, entre la "solidaritat" i la "resistència".
 • Apunts de les jornades d'Acció Sindical, realitzades a Madrid els dies 4 i 5 d'octubre de 1980. S'hi recullen les diferents intervencions dels presents.
 • Anotacions d'una reunió amb responsables del metall del dia 6 d'octubre de 1980. S'hi realitza un "estat de la qüestió" de la Federació.
 • Notes de la reunió de Secretariat de la CONC del 9 d'octubre de 1980. Apareixen referides qüestions relatives a l'activitat parlamentària, per exemple a la resolució del Parlament de Catalunya contra l'atur.
 • Notes diverses sobre la Federació Sindical Mundial o la reunió de la Coordinadora entre ajuntaments i centrals sindicals. Sobre el projecte d'una emissora pròpia, s/d.
 • Notes relatives a una reflexions del dirigent de les CCOO andaluses Eduardo Saborido Galán, relatives a la necessitat d'una nova articulació del moviment obrer dels diferents pobles d'Espanya, s/d.
 • Anotacions sobre el conflicte d'IMSA a Vilanova i la Geltrú, s/d.
 • Reunió a Sevilla entre les executives de la COAN i la CONC, del 30 y el 31 de desembre de [1980]. Notes de la intervenció, segurament del propi López Bulla, en el marc d'aquest encontre. També s'hi recullen les claus de la intervenció d'Eduardo Saborido.
 • Notes d'una reunió del Secretariat de la CONC, probablement d'octubre de 1980. Primeres valoracions i seguiment de les eleccions sindicals.
 • Notes preses, segurament, d'una peça periodística, que podria portar la signatura de Marco Calamari, en què es tracta la definició del Pla Central Econòmic del govern italià. S'hi tracten les propostes del membre del gabinet Francesco Cossiga i la resposta des del PCI i la CGIL.
 • Els fulls sols adjunts, abasten qüestions organitzatives i relatives a la negociació col·lectiva, s/d.

Sense títol

Quadern 1979 (2)

 • En primer lloc hi trobem el guió de la intervenció de López Bulla en el Consell Confederal, s/d. Hi apareixen reflectides diverses matèries d'abast política i sindical: les aprovacions dels estatuts d'autonomia, l'inici del curs laboral, la situació de l'Estatut dels Treballadors, l'agreujament de la crisis econòmica i les mesures urgents per fer-hi front, les relacions amb d'altres forces (govern, patronal, UGT, etc.), les necessitats de mobilització i aspectes organitzatius. Les intervencions són tallades i es reprodueixen més endavant.
 • "Guión de la Conferencia Ferrol. Sindicalismo de clase y sindicalismo nacional".
 • Anotacions en el marc de la reunió de Secretariado Confederal del 18 de setembre de 1979. Informe de Nicolás Sartorius sobre els diferents contactes i posicionaments del govern i la resta d'agents socials.
 • Anotacions de la reunió del Secretariat de la CONC del dia 25 de setembre de 1979. Entre d'altres, s'hi estableix l'ordre del dia de la Comissió Executiva del dia posterior, en què s'abasten matèries relatives a eventuals nous acords de concertació i balanços dels de la Moncloa, qüestions organitzatives en els llocs de treball i sobre la negociació col·lectiva. A càrrec de Rodríguez Rovira. També s'hi tracten aspectes relacionats amb les finances del sindicat.
 • Notes de la Ejecutiva Confederal de l'1 d'octubre de 1979. En aquesta, López Bulla informa de les mobilitzacions en curs. Així mateix, s'hi produeix tot el debat de política sindical de cara a la mobilització contra l'Estatut dels Treballadors prevista per al 14 d'octubre.
 • Notes d'intervencions arran de la ponència sobre dona treballadora, feminisme i sindicalisme, a càrrec de la responsable de la Secretaría Confederal de la Mujer Begoña San José. A continuació s'hi recullen les diferents intervencions al respecte, s/d.
 • Guió de la roda de premsa amb motiu del referèndum sobre l'estatut d'autonomia de Catalunya, 2 d'octubre de 1979.
 • Finalment s'hi recullen les notes d'una reunió relativa al Patrimoni Sindical datada el dia 8 d'octubre de 1979.

Sense títol

Quadern òrgans de direcció diversos 2 (2)

 • Anotacions de la Comissió Executiva de la CONC del 12 de febrer de 1979. Valoracions de la negociació col·lectiva en curs.
 • Full solt en què trobem un guió d'intervenció sobre la negociació col·lectiva i l'acció sindical en el present context, s/d.
 • Notes del Secretariat de la CONC, s/d. S'hi abasten qüestions relatives a l'organització i estructuració del sindicat, així com relatives a l'acció sindical.
 • Anotacions d'una reunió del Secretariat de la CONC en què es tracten qüestions relatives a les eleccions polítiques, la situació dels conflictes en curs i el Dia Internacional de la Dona Treballadora, entre d'altres. Segurament es tracta d'una reunió celebrada al març de 1979.
 • Notes de la Comisión Ejecutiva Confederal, s/d. Postelectoral. Ampli ventall de temàtiques abastades, des del transcurs de la negociació col·lectiva, el rol dels diferents actors involucrats, les eleccions passades i les municipals previstes, el 1er de Maig i les relacions amb UGT, etc.
 • Anotacions de la Comissió Executiva de la CONC, s/d (segurament del 8 de març de 1979). Valoracions de les eleccions polítiques, segurament es tracta d'un guió del propi López Bulla. Tot seguit, s'hi recullen les diferents intervencions en el marc del debat estratègic davant la nova conjuntura oberta.
 • Reguitzell d'intervencions produïdes en el marc de la Comissió Executiva de la CONC del 24 de març de 1979. Continuen amb les anàlisis polítiques postelectorals i de la negociació col·lectiva.
 • Notes diverses d'intervencions en què no s'identifica en quin marc es produeixen. Temàtica àmplia, hi destaquem aspectes organitzatius i de les relacions intersindicals.
 • Anotacions del Secretariado Confederal del 27 de març de 1979. Hi tracten l'organització del 1er de Maig, la Seguretat Social i la SEAT-FIAT. Altres matèries presents a l'ordre del dia o bé no queden recollides, o bé no hi ha temps suficient per tractar-les. Després, sense datar, apareixen unes notes d'una discussió sobre els continguts abastats en la reunió de l'òrgan Confederal ara en instàncies de la CONC.
 • Les darreres pàgines contenen notes i esborranys diversos. Alguns podrien ser guions d'intervencions, tot i que també s'hi recullen algunes intervencions de membres de la direcció catalana del sindicat. Hi trobem aspectes polítics, però també sindicals, com ara les mobilitzacions en curs la negociació col·lectiva.

Sense títol

Quadern nº11 (3)

 • Reunió amb la secció sindical de metro de la Federació Nacional de Transport i la CONC, 23 de novembre de 1981. Intent de mediació entre les parts i disseny de l'estratègia sindical en el marc del conflicte col·lectiu.
 • Reunió del Secretariado Confederal del 24 de novembre de 1981. Inicia la reunió Camacho realitzant algunes observacions sobre les respectives estratègies sindicals, de CCOO i UGT, que cristal·litzen en dues propostes negociadores i models de concertació diferents: l'ANE i l'AMI, respectivament. A continuació s'obre el debat al respecte.
 • Notes diverses del Secretariat de la CONC del 25 de novembre de 1981. S'hi tracten de forma telegràfic qüestions molt diverses, com ara la situació d'algunes empreses significatives del metall, el Pla Rigol, l'OTAN o les relacions amb UGT, entre d'altres. Així mateix, Tomás Chicharro informe sobre la situació financera, tot plantejant un seguit de mesures per millorar-la.
 • Reunió amb la Federació de Jubilats i Pensionistes.
 • Guió d'una intervenció a càrrec de López Bulla sobre l'OTAN. En el marc de la Comissió Executiva de la CONC del 26 de novembre de 1981.
 • Notes de la intervenció de Sebastià Vives a la mateixa executiva de l'entrada anterior en què analitza la present conjuntura. A continuació s'hi recullen les diferents intervencions efectuades. Finalment, s'hi debaten "in extenso" diverses qüestions de tipus organitzatiu.
 • Notes relatives a dues reunions, mantingudes els dies 26 i 27 de novembre, relatives a la situació de l'empresa Estampaciones Sabadell. Hi participen tant els membres del comitè d'empresa, com la unió local de Sabadell i la CONC.
 • Reunió sobre TPQs amb el responsable de la secretaria confederal Adolfo Pastor, 30 de novembre de 1981.
 • Guió d'un anàlisi de conjuntura, segurament en el marc del Secretariado Confederal, en què s'abasten les mobilitzacions en curs, l'estat de l'ANE, els PGE i els reptes de la futura singladura. A continuació s'hi recullen les diferents intervencions al respecte.
 • Anotacions sintètiques de cara a l'obertura de les negociacions en Paper i cartró, s/d.
 • Notes sobre una ponència relativa al "agency shop", s/d.
 • Anotacions de la intervenció del secretari general de la CGIL Luciano Lama en el marc del X Congrés, novembre de 1981. Informe en què tracta la conjuntura nacional i internacional, així com el reptes del moviment sindical.
 • Notes de la Comissió Executiva de la CONC del 3 de desembre de 1981. Esquema del pla d'acció i intervencions al respecte. S'hi donen reflexions diverses entorn a la unitat sindical i els acords de concertació. Finalment, López Bulla realitza un resum comentat.
 • Intervenció del secretari general de la CONC, 8 de desembre de 1981.
 • Notes relatives a la SEAT en què es recullen diferents intervencions, s/d. Podria tractar-se d'un esborrany de plataforma reivindicativa o la valoració de les negociacions en curs.
 • Intervencions diverses sobre l'informe de López Bulla, s/d. S'hi tracten l'ANE, la negociació en curs i la relació partit-sindicat. Guió de les respostes de López Bulla a les diferents intervencions realitzades.
 • Guió de la roda de premsa del 15 de desembre de 1981. Valoració de la situació actual, complerts els sis mesos des de l'aprovació de l'ANE.
 • Esquema dels resultats electorals a l'Ajuntament de Barcelona, s/d.
 • Anotacions del Secretariat del 7 de gener de 1982. Reestructuració dels recursos i actius del sindicat.
 • Reunió bilateral entre el Secretariat de la CONC i la Unió Comarcal del Vallès Occidental, 8 de gener de 1981 [sic, 1982]. Trobada en el marc del disseny de la reestructuració del sindicat. Així mateix, es realitza un sintètic balanç sobre l'impacte de la crisi a la comarca.
 • Reguitzell de punt de cara a les mobilitzacions del 17 de gener, 13 de gener de 1982.
 • Informe de López Bulla relatiu al funcionament dels òrgans de direcció sindical. Intervencions relatives al "Pla de Treball de CCOO de Catalunya", 12 de gener de 1982. Es tracta d'assegurar la viabilitat futura de la CONC.
 • Reunió entre el Secretariat de la CONC i el de la USCOB, 13 de gener de 1982. S'hi discuteix el pla de viabilitat i el repartiment dels recursos entre les diferents estructures del sindicat.
 • Reunió homòloga a l'anterior, ara amb direcció i quadres del Baix Llobregat.
 • Notes sobre qüestions internacionals, "Polonia y nosotros", s/d. Balanç crític dels esdeveniments polonesos, així com de les seues implicacions per al moviment comunista internacional.
 • Notes diverses d'intervencions de Marcelino Camacho o Adolfo Pastor. S'hi conjuminen elements d'anàlisi de conjuntura amb comentaris sobre la situació financera de la confederació.
 • Anotacions d'una reunió indeterminada d'òrgan de la CONC, s/d [4 de febrer de 1982?]. S'hi recullen les intervencions produïdes, sobretot relatives a conflictes col·lectius en curs, l'ANE o la independència sindical.

Sense títol

Resultats 1 a 10 de 88