S'estan mostrant 14 resultats

Descripció arxivística
José Luis López Bulla With digital objects
Vista prèvia d'impressió View:

Quadern òrgans de direcció diversos 2 (2)

 • Anotacions de la Comissió Executiva de la CONC del 12 de febrer de 1979. Valoracions de la negociació col·lectiva en curs.
 • Full solt en què trobem un guió d'intervenció sobre la negociació col·lectiva i l'acció sindical en el present context, s/d.
 • Notes del Secretariat de la CONC, s/d. S'hi abasten qüestions relatives a l'organització i estructuració del sindicat, així com relatives a l'acció sindical.
 • Anotacions d'una reunió del Secretariat de la CONC en què es tracten qüestions relatives a les eleccions polítiques, la situació dels conflictes en curs i el Dia Internacional de la Dona Treballadora, entre d'altres. Segurament es tracta d'una reunió celebrada al març de 1979.
 • Notes de la Comisión Ejecutiva Confederal, s/d. Postelectoral. Ampli ventall de temàtiques abastades, des del transcurs de la negociació col·lectiva, el rol dels diferents actors involucrats, les eleccions passades i les municipals previstes, el 1er de Maig i les relacions amb UGT, etc.
 • Anotacions de la Comissió Executiva de la CONC, s/d (segurament del 8 de març de 1979). Valoracions de les eleccions polítiques, segurament es tracta d'un guió del propi López Bulla. Tot seguit, s'hi recullen les diferents intervencions en el marc del debat estratègic davant la nova conjuntura oberta.
 • Reguitzell d'intervencions produïdes en el marc de la Comissió Executiva de la CONC del 24 de març de 1979. Continuen amb les anàlisis polítiques postelectorals i de la negociació col·lectiva.
 • Notes diverses d'intervencions en què no s'identifica en quin marc es produeixen. Temàtica àmplia, hi destaquem aspectes organitzatius i de les relacions intersindicals.
 • Anotacions del Secretariado Confederal del 27 de març de 1979. Hi tracten l'organització del 1er de Maig, la Seguretat Social i la SEAT-FIAT. Altres matèries presents a l'ordre del dia o bé no queden recollides, o bé no hi ha temps suficient per tractar-les. Després, sense datar, apareixen unes notes d'una discussió sobre els continguts abastats en la reunió de l'òrgan Confederal ara en instàncies de la CONC.
 • Les darreres pàgines contenen notes i esborranys diversos. Alguns podrien ser guions d'intervencions, tot i que també s'hi recullen algunes intervencions de membres de la direcció catalana del sindicat. Hi trobem aspectes polítics, però també sindicals, com ara les mobilitzacions en curs la negociació col·lectiva.

Sense títol

Quadern nº11 (3)

 • Reunió amb la secció sindical de metro de la Federació Nacional de Transport i la CONC, 23 de novembre de 1981. Intent de mediació entre les parts i disseny de l'estratègia sindical en el marc del conflicte col·lectiu.
 • Reunió del Secretariado Confederal del 24 de novembre de 1981. Inicia la reunió Camacho realitzant algunes observacions sobre les respectives estratègies sindicals, de CCOO i UGT, que cristal·litzen en dues propostes negociadores i models de concertació diferents: l'ANE i l'AMI, respectivament. A continuació s'obre el debat al respecte.
 • Notes diverses del Secretariat de la CONC del 25 de novembre de 1981. S'hi tracten de forma telegràfic qüestions molt diverses, com ara la situació d'algunes empreses significatives del metall, el Pla Rigol, l'OTAN o les relacions amb UGT, entre d'altres. Així mateix, Tomás Chicharro informe sobre la situació financera, tot plantejant un seguit de mesures per millorar-la.
 • Reunió amb la Federació de Jubilats i Pensionistes.
 • Guió d'una intervenció a càrrec de López Bulla sobre l'OTAN. En el marc de la Comissió Executiva de la CONC del 26 de novembre de 1981.
 • Notes de la intervenció de Sebastià Vives a la mateixa executiva de l'entrada anterior en què analitza la present conjuntura. A continuació s'hi recullen les diferents intervencions efectuades. Finalment, s'hi debaten "in extenso" diverses qüestions de tipus organitzatiu.
 • Notes relatives a dues reunions, mantingudes els dies 26 i 27 de novembre, relatives a la situació de l'empresa Estampaciones Sabadell. Hi participen tant els membres del comitè d'empresa, com la unió local de Sabadell i la CONC.
 • Reunió sobre TPQs amb el responsable de la secretaria confederal Adolfo Pastor, 30 de novembre de 1981.
 • Guió d'un anàlisi de conjuntura, segurament en el marc del Secretariado Confederal, en què s'abasten les mobilitzacions en curs, l'estat de l'ANE, els PGE i els reptes de la futura singladura. A continuació s'hi recullen les diferents intervencions al respecte.
 • Anotacions sintètiques de cara a l'obertura de les negociacions en Paper i cartró, s/d.
 • Notes sobre una ponència relativa al "agency shop", s/d.
 • Anotacions de la intervenció del secretari general de la CGIL Luciano Lama en el marc del X Congrés, novembre de 1981. Informe en què tracta la conjuntura nacional i internacional, així com el reptes del moviment sindical.
 • Notes de la Comissió Executiva de la CONC del 3 de desembre de 1981. Esquema del pla d'acció i intervencions al respecte. S'hi donen reflexions diverses entorn a la unitat sindical i els acords de concertació. Finalment, López Bulla realitza un resum comentat.
 • Intervenció del secretari general de la CONC, 8 de desembre de 1981.
 • Notes relatives a la SEAT en què es recullen diferents intervencions, s/d. Podria tractar-se d'un esborrany de plataforma reivindicativa o la valoració de les negociacions en curs.
 • Intervencions diverses sobre l'informe de López Bulla, s/d. S'hi tracten l'ANE, la negociació en curs i la relació partit-sindicat. Guió de les respostes de López Bulla a les diferents intervencions realitzades.
 • Guió de la roda de premsa del 15 de desembre de 1981. Valoració de la situació actual, complerts els sis mesos des de l'aprovació de l'ANE.
 • Esquema dels resultats electorals a l'Ajuntament de Barcelona, s/d.
 • Anotacions del Secretariat del 7 de gener de 1982. Reestructuració dels recursos i actius del sindicat.
 • Reunió bilateral entre el Secretariat de la CONC i la Unió Comarcal del Vallès Occidental, 8 de gener de 1981 [sic, 1982]. Trobada en el marc del disseny de la reestructuració del sindicat. Així mateix, es realitza un sintètic balanç sobre l'impacte de la crisi a la comarca.
 • Reguitzell de punt de cara a les mobilitzacions del 17 de gener, 13 de gener de 1982.
 • Informe de López Bulla relatiu al funcionament dels òrgans de direcció sindical. Intervencions relatives al "Pla de Treball de CCOO de Catalunya", 12 de gener de 1982. Es tracta d'assegurar la viabilitat futura de la CONC.
 • Reunió entre el Secretariat de la CONC i el de la USCOB, 13 de gener de 1982. S'hi discuteix el pla de viabilitat i el repartiment dels recursos entre les diferents estructures del sindicat.
 • Reunió homòloga a l'anterior, ara amb direcció i quadres del Baix Llobregat.
 • Notes sobre qüestions internacionals, "Polonia y nosotros", s/d. Balanç crític dels esdeveniments polonesos, així com de les seues implicacions per al moviment comunista internacional.
 • Notes diverses d'intervencions de Marcelino Camacho o Adolfo Pastor. S'hi conjuminen elements d'anàlisi de conjuntura amb comentaris sobre la situació financera de la confederació.
 • Anotacions d'una reunió indeterminada d'òrgan de la CONC, s/d [4 de febrer de 1982?]. S'hi recullen les intervencions produïdes, sobretot relatives a conflictes col·lectius en curs, l'ANE o la independència sindical.

Sense títol

Quadern nº6 (3)

 • Notes de cara a la preparació de la reunió amb Marcelino Camacho per tractar les relacions entre la CONC i la resta de l'estructura Confederal, així com diversos aspectes organitzatius i financers, 27 de gener de 1981.
 • Reunió del Secretariat de la CONC del 28 de gener de 1981. Hi apareixen tractats aspectes relatius a la metodologia d'eventuals futurs pactes de concertació, les eleccions sindicals, qüestions relacionades amb la propaganda, premsa i la difusió cultural.
 • Notes de la reunió entre el Secretariado Confederal i una delegació de la Comissió Executiva de la CONC, 29 de gener de 1981.
 • Reunió del Comisión Ejecutiva Confederal del 4 de febrer de 1981. Hi apareixen aspectes polítics, com ara la crisi de govern i la conjuntura marcada per l'agreujament de la crisi i la pressió de la dreta. També s'hi tracen les eleccions sindicals o les negociacions en el marc de l'AMI.
 • Intervencions relativas al López Bulla al Consell Nacional de la CONC del 6 i 7 de febrer de 1981. S'hi tracten qüestions relatives a la negociació col·lectiva, les relacions amb la UGT o consideracions de caràcter més general sobre la nova conjuntura política en curs.
 • Notes sense data de cara a la preparació del "Pla d'acció general [del] dia 26". Guió de les actuacions a portar a terme i intervencions.
 • Algunes notes breus de notícies de premsa, s/d. Aquestes se centren en l'assemblea d'empresaris i qüestions relatives a l'AMI i la negociació col·lectiva.
 • Reunió de la USCOB del 3 de febrer de 1981. S'hi abasta la previsió de mobilitzacions en curs i per venir, manifestació i mobilitzacions de suport a FOCSA, l'empresa de gestió de residus a Barcelona, en el seu conflicte obert amb l'Ajuntament.
 • Informe/guió Consell Nacional, s/d. López Bulla hi fa el tractament de la crisi de govern i crítiques a la figura de Calvo Sotelo, una valoració de les eleccions i de l'activitat sindical realitzada a Catalunya. Finalment, el secretari general català realitza algunes propostes d'acció sindical futures.
 • Apunt del Consejo Confederal del 14 de febrer de 1981. Anàlisi de la conjuntura política a càrrec de Marcelino Camacho. Ponència sobre eleccions sindicals a càrrec de Julián Ariza. Després de la ponència, s'obre el torn d'intervencions en què s'abasten qüestions relatives als nous escenaris postelectorals i l'estratègia sindical basada en el pla de solidaritat i la negociació col·lectiva.
 • Notes breus, la majoria sense datar, relatives a les accions del dia 26 i les dificultats que aquestes mobilitzacions presenten; així com sobre una "comissió negociadora" sense especificar.
 • Notes de la reunió d'urgència per donar resposta a l'intent de colp d'estat del 23F, tot i que les notes no estan datades és molt probable que siguen del mateix dia. Al revers, hi trobem un retall de notícia sobre l'arribada dels robots (?).
 • Reunió monogràfica sobre la qüestió de l'atur, s/d. Sembla un esquema per a la reunió del Consell de la CONC.
 • Notes d'una reunió de la Federació de Sanitat de Catalunya del 12 de març de 1981. Irregularitats en el procés precongressual.
 • Anotacions titulades "Cuestiones del gabinete técnico", s/d. S'hi recullen les diferents intervencions relatives als problemes i reptes que ha d'afrontar aquesta secció del sindicat.

Sense títol

Carpeta notes 1978 (4)

 • Quartilles amb notes del Secretariat de la CONC del 2 de gener de 1978. Discussió d'un esborrany de document de cara al curs que entra, marcat pels acords de la Moncloa i les eleccions sindicals.
 • Full solt en què semblen resumir-se les conclusions d'un debat previ que no conservem, en un òrgan indeterminat, s/d.
 • Reunió de la Permanent ampliada de la CONC, s/d [1978?]. Recull de les intervencions, sobretot centrades en les eleccions sindicals. El segon punt tractat és el referent a pensionistes.
 • Guió per a la reunió de la Permanent, s/d [1978]. Anàlisi de conjuntura, marcada per la crisi i els Pactes de la Moncloa. A continuació hi trobem el reguitzell d'intervencions.
 • Notes de les intervencions en el marc de la reunió del Secretariado Confederal del 10 de gener de 1978. Aquestes versen, fonamentalment, sobre les eleccions sindicals i la negociació col·lectiva emmarcada pels Pactes de la Moncloa.
 • Reunió del Secretariat del 7 de març de 1978. Balanços de les mobilitzacions recents.
 • Notes de la reunió del Secretariat del dia 17 de març de 1978. Discussió de les tesis del Congrés de la CONC.
 • Anotacions de cara a la negociació amb Foment de Treball, s/d. Esquema del què, com, per què, etc., de la negociació, així com el probable paper de la UGT.
 • Informe de Josep Tablado sobre relacions polítiques i sindicals, s/d.
 • Versos satírics referits a Cipriano García, s/d.
 • Anàlisi de la conjuntura que inicien les segones eleccions legislatives espanyoles, s/d [segon trimestre de 1979?]. Informe presentat al Consell Nacional de la CONC.
 • Notes de la roda de premsa del 14 de maig de 1979 amb motiu de la reelecció de López Bulla al capdavant de la CONC, arran del I Congrés.
 • Guió de la intervenció del secretari general de cara a les eleccions sindicals que tindran lloc aviat, 1978. S'hi fa un balanç de la normativa i es ressenya la importància cabdal dels comicis. Al revers del propi informe, apareixen notes d'intervencions durant un debat sobre la unitat sindical en determinades àrees de l'administració pública i en què intervé, per exemple, Manuel Sacristán.

Sense títol

Quadern sense anotacions (5)

En general el quadern conté notes sobre temàtiques diverses, ja sigui per tal de clarificar i sistematitzar idees, com per atresorar dades útils o, fins i tot, en tant que esborranys de futurs articles.

 • Notes sobre innovació tecnològica, revolució científica-tècnica i les seues implicacions per a la praxi sindical, 21 d'octubre de 1986.
 • Reflexions al voltant de l'assemblea de prejubilats de la SEAT, 22 d'octubre de 1986.
 • Breus reflexions i esborrany de carta sobre els tècnics, quadres i professionals, s/d.
 • Reflexions de sobre la crisi del fordisme i el seu impacte en l'estructura productiva, s/d.
 • Taules de dades sobre les Societats Anònimes Laborals, 1 de novembre de 1986.
 • Reflexions sobre la singladura i crisi de CCOO en dues empreses concretes, 3 de novembre de 1986.
 • Mapa conceptual sintètic dels escenaris possibles de les eleccions sindicals.
 • Notes sobre "Moral y ética en el nuevo sindicalismo", s/d.
 • Anàlisi del triomf de CCOO al sector bancari, s/d.
 • Full amb els quatres punts a oferir a la UGT en l'escenari postelectoral, s/d.
 • Breus anotacions sobre al figura del delegat sindical, s/d.
 • Notes d'un informe, segurament a càrrec de Marcelino Camacho, sobre les eleccions sindicals de 1986 al Secretariat Confederal, s/d. A continuació hi trobem unes reflexions diverses, que podrien correspondre a l'esquema d'una intervenció, de López Bulla. Finalment, hi trobem l'informe més complert de Reyes Hidalgo, en el que s'aporten diverses dades. També hi trobem les diferents intervencions en el marc del debat.
 • Anotacions de la reunió de quadres i dirigents sindicals comunistes a la seua del PCE de Madrid, 26 de gener de 1987. S'hi recullen les diferents intervencions produïdes en el marc del debat sobre l'actual conjuntura, les respostes a donar des de l'esquerra política i social i les relacions entre CCOO i el PCE.
 • Anotacions sobre TPCs, s/d.
 • Pàgines on només consta el títol d'anotacions.
 • Guió de la intervenció de López Bulla al Consejo Confederal de març de 1987, en què es votava la possibilitat d'avançar cap a una vaga general.
 • Anotacions del Secretariado Confederal del 25 de març de 1987. Intervenció de Marcelino Camacho. Seguides d'unes reflexions crítiques sobre una intervenció recent de Marcelino Camacho, 22 de setembre de 1987.
 • Notes per al informe general per a un òrgan indeterminat de la CONC (IV Congrés de la CONC?).
 • Anotacions sobre l'acord entre els EUA i l'URSS sobre els respectius arsenals de míssils balístics, s/d.
 • Valoracions sobre les discussions prèvies al IV Congrés de la CONC, s/d.
 • Apunts sintètics finals sobre les jornades relatives al dret de vaga i apunts sobre el pluralisme en CCOO, s/d.

Sense títol

Quadern nº7 (3)

 • Informe/guió per a la intervenció en el Consell Nacional del 14 de març de 1981. Hi ocupa un espai central l'intent de colp del 23F, així com una primera valoració de la resposta donada. També s'hi analitzen les tasques del sindicat en defensa dels valors democràtics.
 • Retall de periòdic de l'editorial "La inflación no es ninguna broma", aparegut el dia 8 de març de 1981.
 • Notes de la reunió bilateral entre la Comissió Executiva del tèxtil i l'Executiva de la CONC, s/d. S'hi abasten matèries generals com el pla general del tèxtil, el del cotó, el conveni de rami aspectes organitzatius de la federació. A continuació, hi apareixen recollides les intervencions.
 • Anotacions del debat en el marc del Consell Nacional de la CONC del 14 de març de 1981. Debat al voltant de la resposta sindical a l'intent de colp d'estat. Hi intervenen quadres i dirigents de fàbriques, explicant les respostes i les actituds front el 23F als seus respectius llocs de treball. La discussió abasta, també, reflexions generals sobre el desenvolupament del procés de transició. Així mateix, s'estableix un posicionament crítica amb la resposta Confederal i es lamenta la inhibició de molts treballadors. A continuació, s'hi debat determinades qüestions de caràcter organitzatiu.
 • Breus anotacions sobre el II Congrés Confederal, s/d.
 • Guió y anotacions crítiques sobre la ponència d'organització, s/d.
 • Anotacions crítiques sobre l'avantprojecte de finances del II Congrés Confederal, s/d.
 • Notes de la reunió del Secretariat de Mataró. S'hi tracten els problemes organitzatius pels que passa la unió local degut a la sobrecàrrega de responsabilitats sindicals.
 • Notes del Secretariat de la CONC, s/d. S'hi tracten qüestions molt diverses, com ara les eleccions sindicals, l'organització del 1er de Maig, el balanç del 8 de març o el posicionament de la central davant les societats cooperatives i de treball associat.
 • Anotacions d'una reunió indeterminada, març 1981 [?]. També s'hi abasten matèries diverses, com ara la valoració de l'assemblea de quadres, l'organització i les mobilitzacions de cara al primer de maig, etc.
 • Reunió de la Federació de la Construcció amb responsables de la CONC, s/d, per parlar sobre el congrés del ram o de la negociació col·lectiva.
 • Notes de la reunió del Secretariat del 7 d'abril de 1981 [?]. El tema central de la reunió són les negociacions i una eventual concertació. Així mateix, s'hi informa de contactes amb la UGT.
 • Notes de la Comisión Ejecutiva Confederal del 20 d'abril de 1981. S'hi porta a terme un seguiment de les negociacions en curs i que acabaran per desembocar en l'ANE. Així mateix, s'hi tracten diverses qüestions de caràcter organitzatiu, com ara la "quota de serveis" i les seues implicacions.
 • Notes sobre el Congrés Confederal, s/d, tot i que podria haver-se tractat en la reunió anterior. Camacho fa una intervenció del que serà l'informe a presentar.
 • Notes d'una reunió indeterminada i s/d. Segurament es tracta d'un òrgan de direcció de la CONC. S'hi reprodueixen debats produïts a d'altres instàncies, a l'entorn de les negociacions de concertació i els continguts i metodologia de la mateixa.

Sense títol

Quadern nº8 (3)

 • Notes d'un òrgan confederal, segurament el Secretariado, del dia 18 de maig de 1981. S'hi produeix el seguiment de les negociacions en curs amb el govern i la patronal, així com els contactes amb UGT.
 • Anotacions de reunió indeterminada del 19 de maig de 1981. S'hi abasten qüestions relatives a les mobilitzacions en curs o previstes i als plans d'ocupació de la Generalitat i corporacions locals, sobre l'Institut de Mediació, Arbitratge i Conciliació (IMAC) o la implantació de quotes proporcionals, la tria de delegats i la detecció de disfuncions i tensions a la federació del metall.
 • A continuació, no sabem ben bé si integrades o no en les anotacions de l'òrgan anterior, trobem tot un seguit de qüestions relatives al procés precongressual.
 • Reunió amb quadres i dirigents del sindicat, s/d, en què s'abasta la reconversió industrial i els acords de concertació.
 • Notes que contenen reflexions generals sobre qüestions organitzatives, segurament de cara al Congrés.
 • Anotacions de la Comissió Executiva Confederal del 27 de maig de 1981. S'hi produeix una anàlisi de conjuntura en què Camacho destaca les possibilitats d'un nou intent de colp d'estat.. Ariza, per la seua banda, informa de les reunions mantingudes amb el govern i la UGT.
 • Reunió del 8 de juliol de 1981 d'un òrgan indeterminats, segurament de la CONC si atenem a les matèries tractades: els acords sobre ocupació, situació a la Olivetti, SEAT i tèxtil. També hi apareixen reflexions entorn de l'ANE.
 • Plana arrencada sobre la conferència de la SEAT, s/d. Breus anotacions en què apareixen reflectides qüestions relatives a la situació política general i l'organització sindical a l'empresa.

Sense títol

Carpeta notes 1977 (4)

 • Reunió del Secretariat de la CONC del 29 de gener de 1977. S'hi recullen les intervencions relatives a l'actual conjuntura política.
 • Reunió de la Permanent del 6 de febrer de 1977. Intervencions sobre matèries molt diverses. També hi pareixen aspectes organitzatius i l'evolució de l'afiliació.
 • Notes de cara a la preparació del 1er Congrés la CONC. Reflexions generals de caràcter organitzatiu.
 • Notes de la reunió de Forces Sindicals del 25 d'abril de 1977. Informació de l'entrevista amb el ministre de relacions sindicals De la Mata i discussió pel que respecta al 1er de Maig.
 • Esborrany d'una nota de premsa en què es denuncia informació errònia apareguda al Catalunya Exprés, abril de 1977.
 • Guió d'intervenció o d'un futur informe, per al Congrés?, s/d.
 • Notes del debat al si del Secretariat d'abril de 1977. S'hi abasten qüestions diverses, el 1er de Maig, l'amnistia laboral, les relacions entre sindicats, etc.
 • Debat al voltant de les eleccions sindicals de 1978, "Asamblea de los 400", Barcelona 25 de setembre de 1977.
 • Notes de la reunió del Secretariat de l'1 d'octubre de 1977. Guió dels temes a tractar i les intervencions. S'hi abasten les ocupacions de fàbriques, el programa econòmic d'urgència, l'ofensiva negociadora i la mobilització, les eleccions sindicals i la Generalitat provisional.
 • Notes de la Comisión Ejecutiva Confederal, s/d (mitjans de 1979?). Valoracions sobre els canvis en el marcs de relacions laborals, sobretot respecte a l'Estatut. Hi apareixen referències a una eventual regulació del dret a vaga, axí com a l'autoregulació.
 • Reunió amb responsables d'Aigua, gas i electricitat. Situació general del sector i perspectives de mobilització i dels processos de negociació.
 • Notes de les intervencions en la Comissió Executiva de la CONC, s/d (1979?). Qüestions diverses: tècnics, professionals i quadres. Valoració de la Comisión Ejectutiva Confederal, sobre les propostes de mobilització.
 • Extens informe de López Bulla de cara a una reunió d'òrgan confederal indeterminat, s/d (entre maig i juliol de 1979). Anàlisi de la conjuntura i tasques sindicals. Finalment, s'hi inclouen també les intervencions en el marc del debat.
 • "Apuntes sobre la unidad sindical", s/d.
 • Notes de la Comissió Executiva de la CONC, s/d [1978?]. S'hi abasten temàtiques diverses: l'anàlisi de la negociació col·lectiva, la conferència sobre la crisi, el reglament de l'executiva i el pla d'acció. El debat, però, no queda conclòs.

Sense títol

Quadern 1993 (4)

 • Notes de la reunió del Secretariat del 9 de juny de 1993. Valoracions després de les eleccions legislatives des del 6 de juny.
 • Reunió de la Comissió Executiva de la CONC del 10 de juny de 1993. Valoració de les eleccions.
 • Anotacions de la reunió del Secretariat del 17 de juny de 1993. Joan Coscubiela informa de les negociacions amb al Generalitat. També s'hi debat sobre al política assistencial del sindicat i sobre el Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers.
 • Breus notes d'una reunió del Departament d'Internacional, 21 de juny de 1993.
 • Comissió Executiva de la CONC, 23 de juny de 1993. Notes molt sintètiques de la intervenció d'Angelina Puig.
 • Anotacions del Secretariat de la CONC del 8 de setembre de 1993.
 • Notes de la intervenció d'Antonio Gutiérrez en el marc d'una reunió amb secretaris generals del 15 de setembre de 1993. Repàs crític a les línies del govern de cara a la V Legislatura. Així mateix, s'hi estableixen les posicions sindicals sobre els aspectes més generals.
 • Notes sobre la conferència-col·loqui en Tarragona "Jubilados y pensionistas de España".
 • Comissió Executiva Intercomarcal de Tarragona del 21 de setembre de 1993. Debat al voltant d'un eventual "pacte social".
 • Guió roda de premsa a Tarragona del 21 de setembre de 1993. Intervenció crítica davant dels anuncis del govern.
 • Secretariat de la CONC, 22 de setembre de 1993. Sobre estratègia sindical davant una eventual negociació i pacte social. A més, s'hi tracten d'altres qüestions diverses, com ara el Fons de Desenvolupament Confederal.
 • Dos retalls de premsa del diari El País del 3 d'octubre de 1993, relatius a la continuïtat de la SEAT.
 • Breus notes, possiblement preses en el marc d'alguna reunió d'un òrgan confederal, d'elevat contingut crític amb la figura de Marcelino Camacho, s/d.
 • Resolució adjunta del Consejo Confederal respecte a la proposta de "Pacto por el Empleo", 5 d'octubre de 1993.
 • Comentari de José Luis López Bulla del dia 6 d'octubre de 1993 sobre la resolució anterior.
 • "Jornadas sobre el sindicato-territorio", s/d. Intervenció crítica de López Bulla sobre el document original.
 • Consell Intercomarcal de Lleida del 8 d'octubre de 1993. Guió del informe de López Bulla sobre l'estat de la negociació. A continuació s'hi recullen algunes notes del debat.
 • Notes del Secretariat de la CONC del 13 d'octubre de 1993. Repàs succint de l'estat de la campanya d'informació sobre el procés de negociacions fracassat. A continuació hi consten les diferents intervencions realitzades. Resum a càrrec d'Alfons Labrador. Així mateix, s'hi tracten qüestions relatives als Pressupost de la Generalitat (Joan Coscubiela) i a immigració (Josep Bel).
 • Esborrany d'una comunicació que José Luis López Bulla dirigeix a José Mª Fidalgo del 13 d'octubre de 1993 i en què demana la presència dels catalans en el grup i taula de negociacions per a la reforma del mercat de treball.
 • Notes de la Comissió Executiva de la CONC del 14 d'octubre de 1993, discussió sobre qüestions organitzatives. Seguiment de les mobilitzacions i campanya d'informació en curs, així com els acords de la Confederació Europea de Sindicats. També s'hi recull el debat i diverses intervencions de Josep Bel per anunciar/informar sobre diverses iniciatives de caràcter internacional.
 • Notes esquemàtiques del Secretariat de la CONC del 27 d'octubre de 1993 en què es tracta sobre la SEAT.
 • Informació de José Luis López Bulla a la Comissió Executiva de la CONC, 8 de novembre de 1993. Previsions de cara a la manifestació i contactes previs amb una UGT que sembla reticent.
 • Comissió Executiva de la CONC del 3 de novembre de 1993. Qüestions organitzatives i acords del V Congrés (desembre 1991). Després de la intervenció del secretari general, s'hi recullen algunes de les intervencions.
 • Secretariat de la CON 10 de novembre de 1993. Informacions i organització de la mobilització. Relacions amb d'altres forces sindicals i moviments socials. També s'hi abasten qüestions relatives als treballadors migrants i als pressupostos de la CONC.
 • Reunió entre López Bulla, JLl [Jordi Llorens] i Pepe Martí, 11 de novembre de 1993. Es demana la dimissió del darrer al capdavant de la cooperativa d'habitatge de CCOO. A la pàgina següent trobem una reunió amb els consellers del 12 de novembre de 1993 en què s'informa de la reunió amb els responsables de la cooperativa.
 • Guió de la roda de premsa amb motiu de les manifestacions del 25 de novembre de 1993 contra la reforma laboral i les mesures de política econòmica i social del govern.
 • Anotacions de conversa telefònica mantinguda amb Antonio Gutiérrez Vergara el 23 de novembre de 1994. En aquesta, es tracta de dissenyar les mobilitzacions futures, inclosa una vaga general per al 17 de desembre de 1994. Les notes preses, són trameses en la reunió de la Comissió Executiva de la CONC - s/d- en què es produeix el debat tàctic-estratègic relatiu al cicle de mobilitzacions i com conduir les relacions amb la UGT. Finalment, també s'hi tracta la qüestió del patrimoni sindical.
 • Secretariat del 15 de desembre de 1993. Preparatius de cara a la vaga general, contactes amb UGT i d'altres moviments socials, especialment l'estudiantil.
 • Secretariat de la CONC del 5 de gener de 1994. Segueixen amb el disseny i preparatius de la jornada de vaga general del 27 de gener.
 • Docs annexos:
 • Comunicació amb Joan [Coscubiela?] en què López Bulla li demana opinió sobre la intervenció que planteja realitzar en el Secretariat de la CONC del 16 de juny de 1993, relativa a les negociacions amb la Generalitat en la taula d'immigració.
 • Sanció a una treballadora.
 • Carta del fons de solidaritat internacional, fundació Pau i Solidaritat.
 • Nota sobre fons de solidaritat.
 • Anàlisi sobre les reformes orientades a l'acomiadament col·lectiu.

Sense títol

CONC- López Bulla 1994 (4)

 • "Primer esborozo [de la] H[uelga] G[eneral] del 27 de enero", s/d. Notes de José Luis López Bulla valorant la jornada de mobilització. Així mateix, hi trobem el debat posterior.
 • Reunió del Secretariat de la CONC del 9 de febrer de 1994. Coscubiela presenta l'estat de la campanya sobre el rebut de l'aigua i, a continuació, es recull el reguitzell d'intervencions realitzades durant el debat. Apareixen altres punts de l'ordre del dia, tanmateix només se'ls esmenta.
 • Reunió del Secretariat de la CONC del 23 de febrer de 1994. S'hi recull el guió de la intervenció de López Bulla en què continua les anàlisis sobre la vaga general del 27 de gener i l'actual conjuntura, així com la relació amb els desocupats. A continuació, hi trobem el debat sobre com el sindicat pot organitzar les persones aturades.
 • Comissió Executiva de la CONC del 24 de febrer de 1994. Hi trobem el guió de la introducció de López Bulla i les intervencions subsegüents. L'objecte de la reunió és la negociació col·lectiva, sobre el teló de fons de la vaga general.
 • Conversa del 3 de març de 1994 en què s'abasten problemes organitzatius fruit d'una fallada del sistema informàtic, així com qüestions més generals relatives a l'afiliació.
 • Notes sense datar relatives al "Departamento de internacional". S'hi abasten diverses qüestions relavites a la Confederació Europea de Sindicats.
 • Notes del 7 de març de 1994 relatives a l'acció internacional i solidària de CCOO. També s'hi recull el guió de la intervenció de López Bulla.
 • Reunió del Secretariat de la CONC del 9 de març de 1994. S'hi recullen dues intervencions en què apareixen reflectides qüestions d'àmbit europeu.
 • Reunió relativa al funcionament del Secretariat, 16 de març de 1994. Intervenció inicial de López Bulla i les diferents intervencions realitzades durant el debat.
 • Reunió de la Comissió Executiva de la CONC del 17 de març de 1994. Intervencions i debat al voltant del paper del sindicat davant la reforma educativa.
 • Guió de l'informe a la Comissió Executiva del 7 d'abril de 1994. Com s'enfocarà el 1er de Maig. També s'hi abasen algunes qüestions d'àmbit internacional. A continuació, s'hi recull el debat hagut.
 • Notes de la reunió del Secretariat Confederal del 13 d'abril de 1994. Guió de la introducció de López Bulla.
 • Reunió del Secretariat del 21 d'abril de 1994. Esquema dels continguts de la reunió: des del 1er de Maig a les campanyes europees contra l'atur, passant per la negociació col·lectiva.
 • Secretariat del 4 de maig de 1994. Entre d'altres qüestions, s'hi realitza un balanç del 1er de Maig.
 • Notes del 10 de maig de 1994 relatives a formació sindical. Sembla el guió d'unes futures jornades de formació sidnical.
 • Anotacions breus del Secretariat de la CONC de l'11 de maig de 1994. Sobretot hi apareixen qüestions relatives a la negociació col·lectiva.
 • Notes de la Comissió Executiva de la CONC del 12 d'abril (sic?, maig) de 1995 (sic, 1994). Balanç valoració d'unes jorandes (les d'acció territorial?). Intervencions relatives a les negociacions dels convenis.
 • Notes del debat amb motiu de la ponència, pronunciada per Joan Coscubiela, titulada "UGT y nosotros", del 18 de maig de 1994.
 • Notes sintètiques del 20 de maig de 1994 d'una reunió a tres Valdivieso-Labrador-López Bulla.
 • Reunió de les federacions del 26 de maig de 1994. Focalitzat en el desenvolupament del la negociació col·lectiva.
 • Secretariat de la CONC del 1 de juny de 1994. Hi consta l'ordre del dia.
 • Reunió d'òrgan indeterminat del 8 de juny de 1994. Intervenció de López Bulla relativa a una recollida de signatures. També s'hi tracten qüestions relatives a l'acció de solidaritat.
 • En el marc d'una reunió de Secretariat de la CONC del 8 de juny de 1994 (potser es tracta de la mateixa que en l'entrada anterior) Alfons Labrador realitza una ponència relativa a les eleccions sindicals.
 • Notes de la Comissió d'Acció Sindical, s/d. Introducció de López Bulla.
 • Anotacions del Secretariat de la CONC del 28 de juny de 1994. S'hi abasten qüestions organitzatives diverses.
 • Reunió del Secretariat de la CONC del 6 de juliol de 1994. Amb prou feines hi trobem l'ordre del dia.
 • Secretariat del 16 de juliol de 1994. Guió de la intervenció de López Bulla.
 • Esquema d'idees sobre qüestions diverses, segurament com a resultat d'alguna intervenció del secretari general català. Hi apareixen qüestions, tot i que molt sintètiques, sobre la relació comitès-seccions sindicals. Aquestes notes apareixen seguides d'altres sense datar ni localitzar en algun òrgan de direcció.
 • Notes de José Luis López Bulla orientades a donar resposta a les informacions aparegudes en premsa, a llarg de 1994, en què es fa referència a una suposat finançament d'organitzacions comunistes, però també de les CCOO de Madrid, per part del Partit Comunista de la Unió Soviètica (PCUS), s/d.
 • Conferència a la JOC del 15 de maig de 1994. Guió d'aquesta, abasta la qüestió de la formació.
 • Secretariat del 31 d'agost de 1994. S'hi tracten diverses qüestions, com ara les eleccions sindicals o l'edifici de Via Laietana.
 • Notes del Secretariat de la CONC del 7 de setembre de 1994. Qüestions organitzatives diverses amb la presència del responsable confederal Chema de la Parra. Elements d'anàlisi de la conjuntura política general.
 • Notes d'una intervenció de Ramón Alós de cara al Consell Nacional en què s'hi analitza la conjuntura econòmica, els símptomes de recuperació i les seues causes.
 • Anotacions de les intervencions produïdes en el marc de la Comissió Executiva de la CONC del 13 de setembre de 1994. Sobretot hi apareixen qüestions relatives a les eleccions sindicals.
 • Notes telegràfiques sobre la reunió del Secretariat del 21 de setembre de 1994.
 • Intervenció de Juan Moreno, responsable confederal d'afers internacionals, del 26 de setembre de 1994. Suggereix obrir el debat sobre la participació de CCOO a la Confederació Internacional d'Organitzacions Sindicals Lluures (CIOSL). També hi apareix una intervenció relativa a les polítiques de cooperació.
 • Comissió Executiva del 13 d'octubre de 1994. Intervencions en el mercat del debat sobre la reforma dels sistema de protecció.
 • Secretariat de la CONC del 2 de novembre de 1994. Modificació de la llei de salut laboral. Notes relatives a la posició de CCOO sobre l'afer de la cooperativa Promoción Social de Vivienda (PSV).
 • Secretariat de la CONC del 9 de novembre de 1994. Informacions sobre la Comissió Delegada de personal i sobre els cursos ofertats.
 • Comissió Executiva de la CONC del 10 de novembre de 1994 en què es continuen debatint els aspectes apareguts al Secretariat del dia anterior.
 • Secretariat de la CONC, 14 de juliol de 1995. Notes de la intervenció de Valdivieso. Documentació adjunta a la reunió: "Resolución de la CONC sobre la reforma del reglamento de ejecución de la Ley 7/85 y el decreto de contingencias para 1995" i enquesta de valoració dels llocs de treball a CCOO.

Sense títol

Resultats 1 a 10 de 14