Salvadores Verdasco, Lluís

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Persona

Forma autoritzada del nom

Salvadores Verdasco, Lluís

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

Història

Advocat laboralista. Salvadors neix a Madrid en el si d'una família acomodada, fa oposicions a hisenda i amb 22 anys és destinat a Lleida com a funcionari. Desenvolupa la seva activitat política dins de les Joventuts Socialistes. Participa activament en la proclamació de l'Estat Català per Companys i és empresonat per primera vegada. En esclatar la Guerra Civil marxa al front d'Aragó i lluitarà com a comissari polític en la columna Durruti i en l'exèrcit del Front Popular, fins a la retirada de l'exèrcit republicà a França. A l'inici de la guerra participa activament en la fundació del PSUC i militarà com a comunista tota la seva vida. Va estar exiliat a França, Santo Domingo i Mèxic fins l'any 1962, quan s'estableix a Barcelona. L'any 1965 es matricula a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i realitza els estudis de dret laboral. Això l'hi serveix per lluitar contra el règim franquista creant un despatx per a la defensa dels drets dels treballadors. Va ser detinguts en diverses ocasions. Després de la ruptura del PSUC el 1981 passà a militar al PCC

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Access points area

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Occupations

Àrea de control

Authority record identifier

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

  • Portaretalls

  • Exporta

  • EAC

Matèries relacionades

Llocs relacionats