Unitat documental composta 53 - Quadern "16 de diciembre de 1985"

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES AHCO 0054-53

Títol

Quadern "16 de diciembre de 1985"

Data(es)

 • 1985-1987 (Creació)

Nivell de descripció

Unitat documental composta

Volum i suport

Llibre de comptabilitat de cobertes negres, poc menys de 300 pàgines escrites, la majoria a doble cara. Així mateix, hi trobem quatre documents adjunts.

Àrea de context

Nom del productor

Història biogràfica

Institució arxivística

Història arxivística

Origen de l'ingrés o de la transferència

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

 • Reunió del Secretariat de la CONC amb les federacions, 16 de desembre de 1985. L'objectiu de la mateixa és analitzar les eleccions sindicals. A continuació hi trobem les intervencions en el marc del debat.
 • Notes del Secretariat del 17 de desembre de 1985. Ampli ventall de matèries tractades: el patrimoni sindical, la cobertura dels desocupats, la reunió amb UGT, el Baix Llobregat, pensionistes i jubilats, hostaleria, etc.
 • Notes de cara al 1er de maig de 1986. Esquema de les reivindicacions, continguts i forma que haurà de tenir.
 • Secretariat del 8 de gener de 1986. Guió molt breu del que semblen els acords de l'assemblea. Hi apareixen reflectides qüestions relatives a contactes internacionals amb la CGIL o la CGT francesa, el patrimoni sindical o el 1er de Maig.
 • Algunes notes d'una reunió mantinguda amb el responsable d'Alimentació, del 10 de gener de 1986. Situació general del ram i la correlació de forces al seu si.
 • Taula amb les dades d'atur a la província de Barcelona, evolució des de gener fins octubre de 1985.
 • Comissió Executiva de la CONC del dia 16 de gener de 1986. Anotacions de les diferents intervencions que hi tenen lloc. A l'ordre del dia hi apareixen fixats com a punts l'ocupació, a Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS), el patrimoni o l'OTAN.
 • Notes relatives al Sindicat Lliure de la Marina Mercant (SLMM). Apareixen conjuntament a l'ordre del dia del Secretariat del 20 de gener de 1986. Un parell de pàgines després, hi apareixen les diferents intervencions en el marc del debat. S'hi tracten, entre d'altres, qüestions relatives a les eleccions sindicals.
 • Graella amb les dades d'atur registrat a la ciutat de Barcelona.
 • Reunió amb la federació de l'Administració pública del 21 de gener de 1986 i amb la Coordinadora de la SEAT sobre els canvis en l'empresa, del 27 de gener de 1986. D'aquesta darrera trobada trobem les anotacions extenses sobre el debat que hi té lloc.
 • Breus anotacions sobre patrimoni sindical del 28 de gener de 1986, reunió amb Marcelino Camacho, Jesús Vela i Reyes Hidalgo amb Joaquín Almunia.
 • Reunió del Secretariat de la CONC, 29 de gener de 1986. Intervencions en el debat, sobretot centrades en les eleccions sindicals. El segon punt tracta sobre qüestions organitzatives.
 • Notes de la reunió sobre reconversió sanitària del 31 de gener de 1986.
 • Anotacions generals sobre la reestructuració a Banca Catalana, s/d.
 • Notes d'una reunió [amb el comitè i la secció sindical?] de SEAT. Relatives a l'entrada de Volkswagen.
 • Reunió de la Federació de Sanitat amb el Secretariat de la CONC, 7 de febrer de 1986.
 • Reunió de finances, s/d. Sobre l'estructuració centralitzada dels aspectes financers de la CONC.
 • Notes d'una reunió, segurament d'algun òrgan de direcció, relativa a les eleccions sindicals, 14 de febrer de 1986. Debat sobre les eleccions sindicals i els seus resultats.
 • Reunió amb la Federació del Metall del 16 de febrer de 1986. Discussió al voltant del conveni metall.
 • Anotacions de la reunió del Secretariat del 19 de febrer de 1986. Diverses matèries, entre elles les relacions amb la UGT.
 • Notes sintètiques sobre el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Acte seguit, en trobem d'altres relatives a la federació jubilats i pensionistes.
 • Trobada amb sindicalistes estrangers, 25 de febrer de 1986. S'hi tracten qüestions relatives a la conjuntura existent.
 • Reunió del Secretariat del 26 de febrer de 1986. S'hi abasten diferents matèries, per exemple relatives al 1er de Maig.
 • Taula sanitària del 4 de març de 1986. També hi trobem les notes de les diferents intervencions, que graviten al voltant de la reconversió sanitària.
 • Reunió d'òrgan confederal, segurament el Secretariat, del 5 de març de 1986. S'hi tracten aspectes relatius a les formació professional, projectes i qüestions diverses.
 • Notes sobre les eleccions sindicals en la província de Barcelona, gener de 1986. A continuació trobem la intervenció de López Bulla davant el Secretariat del dia 7 de març de 1986. Aquesta gira al voltant d'aspectes financers del sindicat. També hi trobem les notes de les diferents intervencions.
 • Reunió amb la secció sindical de CCOO de la SEAT, del 10 de març de 1986. Anàlisi del referèndum en què es rebutja la proposta de conveni i el pla laboral.
 • Reunió del Secretariat de la CONC amb la Federació de Sanitat del 17 de març de 1986. Discussió sobre el full de ruta de mobilitzacions i la situació general del sector i perspectives futures.
 • Notes d'una reunió indeterminada del 19 de març de 1986. Discussió al voltant dels resultats del referèndum de l'OTAN.
 • Reunió de la Comissió Executiva de la CONC del 20 de març de 1986. Campanya solidària.
 • Consell Nacional de la CONC del 20 de març de 1986. Hi trobem les diferents intervencions produïdes. Amplíssim ventall de qüestions abastades, des de l'ocupació, al referèndum, patrimoni, els delegats sindicals, etc.
 • Reunió del Secretariat, s/d. Entre els temes tractats, hi apareixen el 1er de Maig, el patrimoni sindical, aspectes relatius a la USCOB, a l'ocupació, etc.
 • Notes del Secretariat del 23 d'abril de 1986. Qüestions relatives al funcionament intern del sindical i notes diverses molt sintètiques.
 • Ordre del dia del Secretariat de la CONC, s/d. S'hi tracten aspectes com ara la solidaritat amb la Nicaragua sandinista, contactes amb partits, la negociació col·lectiva, etc. En general de forma molt succinta.
 • Secretariat del 14 de maig de 1986. Notes molts sintètiques sobre aspectos diversos: la mobilització contra els PGE, política d'ocupació, la llei de vagues, la solidaritat amb Xile, etc.
 • Notes de les negociacions del conveni al Corte Inglés, 2 de juny de 1986.
 • Secretariat de l'11 de juny de 1986. Entre les diferents qüestions tractades, destaquem la relativa al patrimoni sindical, les jornades sindicals de Tarragona o el conveni d'hostaleria.
 • Secretariat de la CONC, 18 de juny de 1986. Hi participa Chema de la Parra, que parla dels problemes de l'empresa turística depenent de CCOO TULSA.
 • Reunió a tres bandes entre la Confederación, la CONC i Baix Llobregat, 19 de juny de 1986. Diverses qüestions de tipus organitzatiu i financer. S'hi parla de la confederalització de les finances i de les diferents propostes.
 • Nova reunió sobre la reconversió hospitalària, 2 de juliol de 1986. Canvis en el procediment de negociació amb els agents socials, es canvi la taula per un grup de treball.
 • Secretariat de la CONC, s/d [juliol o agost de 1986?]. Qüestions organitzatives vàries.
 • Anotacions del debat mantingut en el Secretariat del 9 de juliol de 1986. Reunió centrada en la formació sindical.
 • Notes de l'Executiva la Federació del Metall del 10 de juliol de 1986. Dimissió de Cano i proposta de nou secretari general en la persona de Arman Varo. A banda de la crisi orgànica oberta, en el transcurs del debat també s'hi tracten aspectes relatius a les eleccions sindicals.
 • Secretariat de la CONC del 27 d'agost . Hi apareix de forma molt succinta una referència al caràcter de l'11S. Entre d'altres, s'hi tracta l'assemblea nacional de delegats, les eleccions sindicals o la dimissió de Paco Rodríguez de Lecea.
 • Secretariat de la CONC de l'1 de setembre de 1986. S'hi debat sobre com s'ha retornat una part del patrimoni sindical històric o respecte a la llei de registre de la propietat i la llei de successions.
 • Notes diverses del propi López Bulla sobre qüestions relatives a la metodologia de treball al sindicat, l'entrada a Laietana i el repartiment de l'espai. De cara a una reunió d'òrgan sindical que tindrà lloc l'1 d'octubre de 1986, trobem una sèrie de reflexions sobre l'ampliació del Secretariat.
 • Breus notes sobre la situació del sindicat en l'administració pública i les eleccions sindicals, 26 de setembre de 1986.
 • Reunió del Consell de la CONC dels dies 26 i 27 de setembre de 1986. Els dos temes tractats i que apareixen al reguitzell d'intervencions són els relatius a les eleccions sindicals i aspectes organitzatius i financers.
 • Reunió del Secretariat de la CONC del 1 de setembre [sic, octubre?] de 1986. Els temes abastats són la negociació col·lectiva i les eleccions al secretariat.
 • Notes sense datar i sense especificar en quin àmbit orgànic tenen lloc. La majoria de les intervencions anotades giren al voltant de les eleccions sindicals.
 • Reunió del Secretariat del 5 d'octubre de 1986. Continua el seguiment i discussió sobre les eleccions sindicals.
 • Secretariat de la CONC, 19 de novembre de 1986. Seguiment de les eleccions sindicals. Constaten la pèrdua de la majoria en el metall, que contrasten amb els resultats positius en les grans empreses.
 • Anotacions diverses sobre acords d'indemnització i del calendari laboral.
 • Guió de la intervenció de López Bulla en l'assemblea de delegats banca, s/d. Valoració de les eleccions sindicals.
 • Notes del Secretariat del 8 de gener de 1987. Preparació del balanç de les darreres eleccions sindicals. A continuació, no sabem si en el marc de la mateixa reunió o si, en canvi, es tracta d'una de monogràfica, trobem un debat al voltant de la formació sindical.
 • Secretariat de la CONC del 4 de febrer de 1987. Debat al voltant de l'àrea pública, dels resultats electorals obtinguts.
 • Secretariat de la CONC del 11 de febrer de 1987. Discussió sobre aspectes de tàctica sindical, la negociació col·lectiva i les possibilitats d'una vaga general.
 • Reunió del Secretariat de la CONC, s/d. Discussió sobre el pla de treball del Gabinet d'Estudis.
 • Secretariat de la CONC del 26 de febrer de 1987. Aspectes de cara al congrés i plans de mobilitzacions. Tanmateix, també s'hi escolen qüestions relatives a la unitat sindical i sobre avançar cap a una convocatòria de vaga general.
 • Reunió del Consell Nacional de la CONC dels dies 27 i 28 de febrer de 1987. S'hi recullen, en successives notes, les diferents intervencions que hi tenen lloc. La majoria al voltant de les eleccions sindicals. Novament, hi ocupa un espai important els acords de l'executiva confederal i la proposta d'avançar cap a la vaga general.
 • Secretariat del 12 de març de 1987. S'hi debat sobre qüestions relatives al congrés com, per exemple, sobre l'elecció dels delegats. Així mateix, també s'hi discuteixen aspectes relatius als continguts de la negociació col·lectiva.
 • Anotacions d'una reunió del Secretariat, 18 de març de 1987. Debat sobre l'assessorament a les Societats Anònimes Laborals. També hi apareixen referències a Iniciativa per Catalunya (IC).
 • Notes en el marc d'una reunió d'òrgan confederal no identificat, 26 de març de 1987. Durant el debat, apareixen qüestions com ara el frau en les eleccions sindicals o el IV Congrés Confederal.
  Documentació adjunta:
 • Retall de premsa. Entrevista a José Luis López Bulla a El Punt Diari, març de 1987.
 • Resolució del Consejo Confederal sobre la negociació col·lectiva, març 1987.
 • Fulla de proposta de distribució de la quota sindica, febrer de 1987.
 • Proposta de cara a les eleccions de l'Administració Pública de febrer de 1987 i full de resultats de març de 1987.

Valoració, destrucció i programació

Ingressos

Sistema d'organització

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Condicions de reproducció

Idioma del material

Escriptura dels documents

Nota sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

Instruments de descripció

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Unitats de descripció relacionades

Descripcions relacionades

Àrea de notes

Identificador(s) altenatiu

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per autoritat

Punts d'accés de gènere

Àrea de control de la descripció

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació revisió eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organitzacions relacionades

Related genres

Llocs relacionats